Nam Bác Sĩ Và Nữ Thạc Sĩ

Chương 1
Nam bác sĩ + nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ – nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ * nữ thạc sĩ =

Nam bác sĩ / nữ bác sĩ =

Khi Lạc Gia Thần đem đề tài này đến hỏi Trần Gia Lạc liền bị anh rất không nể tình chế nhạo một câu.

Lạc Gia Thần, em dứt khoát lấy tôi khai căn là được rồi.