Thông tin truyện

NewYork Thập Tam Nhai

NewYork Thập Tam Nhai

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

kriezyuki.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.3/10 từ 29 lượt
Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, cường cường, 1×1, HE
Cp: Edward x Brent
Tình trạng bản gốc: Hoàn (54 chương + phụ lục)
Edit: Krizak
Beta: akirasuzaku (Suzaku)

Thân phận thật sự của tiểu thụ là một thành viên trong  gia tộc Brando Mafia Ý, nhưng cũng chỉ là thành viên bình thường không gì đặc biệt lắm chỉ là một thành viên Mafia bình thường.

Từ nhỏ đã lãnh khốc vô tình, trà trộn vào tầng lớp xã hội.

Tiểu công là trưởng tử của một đại gia tộc phong kiến Trung Quốc, từ nhỏ đã ra sức học hành tại Mĩ, phụ thân là người Hoa duy nhất làm nghị viên chính phủ ở New York.

Là một người tâm ngoan thủ lạt, bất động thanh sắc.

Bình luận truyện