Thông tin truyện

Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game

Nữ Chủ Phụ Trách Phá Game

Nguồn:

DĐ Lê Quý Đôn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 7.1/10 từ 18 lượt
Thể loại: Hệ thống, xuyên nhanh, nữ thần kinh, 1vs1, H

Nữ chính Nhan Doanh luôn nói rằng: "Tôi chính là người tốt, xin hãy tin tôi"

Tác giả: giống Bút ký xuyên qua của nữ phụ những điểm có thể giống và khác những điểm tuyệt đối phải khác

Các chương mới nhất

Bình luận truyện