Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 1: Miên hươngVăn án

Tướng quân đạp tuyết tìm mai, gặp được hoa tinh ngàn năm, chử tuyết phanh trà, nhất nặc chung sinh (một dạ cả đời).

Kim qua thiết mã huyết nhiễm hoàng sa, tá giáp quy lai dạ dạ miên hương.

Cường công (Tướng quân – Lâm Thuật) X Thiên nhiên thụ (Hoa tinh – Hạc Nguyên).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.