Phong Lưu Tam Quốc

Chương 481: Phá đê phóng nước (thượng)Trương Lãng bị Quách Gia nói như vậy thì tinh thần trở nên tốt hơn không ít tuy nhiên vẫn lo lắng mà nói:

- Xuôi theo Dĩnh Thủy tới thượng du chỉ sợ giữa đường khó bảo toàn được Tào Tháo không phát hiện ra, nếu như vậy kế hoạch sẽ thất bại.

Quách Gia nở ra nụ cười mà hỏi Từ Thứ:

- Mọi người chỉ biết Dĩnh Thủy là nhánh của sông Hoài mà lại không biết Dĩnh thủy có vài chi thủy sông tụ tập tin rằng Từ đại nhân ở Thọ Xuân mấy năm đối với chuyện này hiểu rõ.

Từ Thứ gật đầu:

- Đúng như lời quân sư nói, Dĩnh Thủy có tiêu thuỷ, xuân thủy vài nhánh sông, mặc dù có phần uốn lượn nhưng vòng quanh cái này thì có thể mở tầm nhìn.

Trương Lãng căm hận

- Đã vậy sau khi triều rút ta lập tức tổ chức đội ngũ lật bàn, đến lúc đó xem hắn có cảm tưởng thế nào.

Mấy ngày sau đó hồng thủy dần lui Tào Tháo vội vã muốn xuôi nam tới Thọ Xuân.

Lúc này hắn xuôi về nam tâm tình vô cùng tốt thỉnh thoảng tán thưởng kỳ tài của Cổ Hủ.

Ngược lại Cổ Hủ vô cùng trầm tĩnh:

- Chúa công bổn sự của Trương Lãng không dễ bị phá như vậy, đừng đắc ý quá sớm, phải phòng ngừa có biến.

Tào Tháo lơ đễnh nói:

- Sao có thể được ngày đó tuyệt đê Dĩnh Thủy vạn mã lao nhanh, thế không thể đỡ, đừng nói là một Hạ Thái nho nhỏ mà ngay cả Hứa Xương Hàm Thành cũng không ngăn cản được uy lực đó, cho dù Trương Lãng hiện tại không bị nước dìm chết chỉ sợ cũng bị vây khốn dưới chân núi chôn sống chết đói.

Cổ Hủ lắc đầu:

- Mấy ngày trước thuộc hạ nghĩ tới một vấn đề về sau cẩn thận nghĩ lại phái Điền Dự đoạt Hạ Khẩu trước đúng là bại chiêu, chỉ ợợ Trương Lãng lúc đó nhận được tin tức mà có ý chuẩn bị.

Tào Tháo cũng không phải là người kiêu ngạo tự mãn liền nói:

- Ý của ngươi là kế này đã thất bại, tại sao hiện tại Thọ Xuân lại loạn thành một bầy vậy?

Cổ Hủ gật đầu:

- Đúng thế, Trương Lãng tất nhiên đã ở trong núi của Hạ Thái chỉ chờ thừa tướng cử binh sẽ hành động phục kích.Tào Tháo kinh hãi:

- Ngươi sao không sớm nói, bây giờ trở về Hạ Thái sao?

Cổ Hủ hỏi:

- Đã nhìn thấu ý định của hắn cần gì phải đi?

Tào Tháo lóe đôi mắt lên;

- Ý của Văn Hòa là?

Cổ Hủ âm hiểm cười:

- Lúc này không thừa cơ tiêu diệt Trương Lãng thì thạt có lỗi với đọc kế dìm nước, thừa tướng có thể phái một đội ngũ ở bốn phía một khi phát hiện ra dấu vết gì thì vây công cho dù Trương Lãng phát hiện ra hành tung của mình bị bạo lộ thì bởi vì Hạ Thái dìm xuống năng lực phòng ngự biến mất không thể thủ, lúc đó chỉ cần Vĩnh Tương binh mã liều mạng thử nghĩ xem Bắc quân thiện chiến Nam quân giỏi thủy, ai ưu ai kém, lúc đó Trương Lãng không chết cũng sẽ bị lột da tổn thương tới gân cốt.

Tào Tháo nghe xót thì cười ha ha không ngớt khen ngợi.

- Có diệu kế của Văn Hòa, lo gì thiên hạ không định.

Cổ Hủ đối với sự khích lệ của Tào Tháo cũng không để ở trong lòng chỉ lạnh nhạt.

Năm Công Nguyên thứ 211 vào đầu mùa hè, Tào Tháo dùng kế của Cổ Hủ dìm xuống Hạ Thái.

Mà lúc này Trương Lãng biết không ẩn náu được trong núi liền cùng với Toàn Tông và Chu Hoàn lĩnh một vạn binh sĩ, Nam Bắc hai bên trong núi chém giết, Trương Lãng tự lĩnh ba vạn quân trung tâm phối hợp tác chiến.

Bởi vì Tào Tháo được Cổ Hủ điểm tỉnh cho nên đã chuẩn bị luân phiên cho binh sĩ nghỉ ngơi mà đối đầu với Trương Lãng. Trương Lãng đánh lén thất bại thu binh, hướng về phía Thọ Xuân mà lui xuống.

Tào Tháo nào dám bỏ qua, hạ lệnh cho Tào Hồng và Hạ Hầu Đôn điên cuồng đuổi theo.

Nào ngờ Trương Lãng có bố trí phục binh ở phía sau, hai người kia sốt tuột bị mai phục Trương Lãng dùng một đòn hồi mã thương nếu không phải Tào Tháo kéo binh tới giải vây thì Tào Hạ hai người đã tổn thất thảm trọng.

Qua việc này Tào Tháo cũng không dám truy kích nữa.

Vừa vặn lúc này Lữ Mông mang theo hai vạn binh mã bí mật xuôi từ Dĩnh Thủy tới Thượng du chuẩn bị kế.

Bởi vì Hạ Thái thất thủ, Thọ Xuân vô cùng hạ thấp, cộng thêm Qua thủy cũng phát hiện động tĩnh quân địch, Đinh Phụng quyết định phái Đổng Tập mang một vnạ binh tiếp viện, mà Từ Thứ ở Thọ Xuân cũng không dám khinh thường một phương diện để cho Trương Chiêu điều kinh khẩu, dùng một vạn đội ngũ nhập trát Lịch Dương, phòng ngừa vạn nhất Thọ Xuân thất thủ thì lui về phòng tuyến Trường Giang, một phương diện khác thì dùng khoái mã tới Hu Dị, Quảng Lăng để cho Tàng Bá mang một vạn đội ngũ dựa sát vào Chung Ly.

Đồng thời còn hạ lệnh cho Tôn Quyền xuất động mười chiếc Mông Xông hạm, ba mươi chiếc lâu thuyền, năm trăm chiếc xích mã thuyền, từ Khúc A tới sông Hoài, Từ Thứ trải qua điều động khiến cho tất cả các nơi phải chảy mồ hôi lạnh, bởi vì tất cả cử động đều cho thấy Thọ Xuân có vẻ sắp không xong. Lúc này Trương Lãng mang hai vạn đội ngũ lui về Thọ Xuân mới khiến cho không ít người yên tâm.

Tháng sau Tào Tháo tự mình dẫn binh tọa trấn Hạ Thái, Tào Hồng Hạ Hầu Đôn lĩnh hai vạn đội ngũ càn quét bốn phía, chuẩn bị cho kế hoạch xuôi nam xuống Thọ Xuân.

Trung tuần tháng sáu nghe phong thanh Hạ Thái có nguy, Nhữ Nam Từ Hoảng dẫn ba vạn binh sĩ giết địch đột phá vòng vây, đi quân tiến tới Nhạc Tiến lĩnh binh ra chiến giao tranh mấy trận không địch lại Từ Hoảng thua chạy về Hứa Điền, Từ Hoảng mang đại quân thừa thắng tới Đàm quận, thủ thành quân Tào không dám chủ quan từ bốn phía điều động đội ngũ có ý định vây công Từ Hoảng Từ Hoảng lại thay đổi tác phong suốt đêm hành quân phối hợp với đại quân Chu Du ở phía tây xuyên thẳng Dĩnh Dương chuẩn bị hai mặt giáp công Dĩnh Xuyên quận.

Tuần Hoặc vốn đối nghịch với Chu Du, nhưng Từ Hoảng thế hung hãn, rất nhanh làm rối loạn bố trí của hắn, thủ thành Võ Bình thấy tình thế không ổn, chỉ có thể tập hợp đại quân, chuẩn bị tây tiến trừ bỏ binh mã Từ Hoảng, giảm áp lực lên Dĩnh Xuyên.

Từ Hoảng sau khi nhận được tin tức thì bộ hạ dốc hết sức chủ trương rút khỏi, bởi vì binh mã một mình xâm nhập cho nên cũng không đạt được trợ giúp hữu hiệu, một khi bị vây chỉ sợ không giữ được thân, lúc này Từ Hoảng nổi giận nói:

- Hiện nay chúa công đang hạ lệnh muốn ta điều động binh mã Võ Bình, bây giờ rút khỏi chỉ sợ quaan đích cũng biết, vậy thì những chuyện phía trước làm đều uổng phí.

Một người phân tích:

- Tướng quân hiện tại chỉ có thể tút, một khi Nhạc Tiến phá vòng vây lúc đó quân ta muốn lui cũng không được.

Một phó tướng khác nói:

- Ngôn tướng quân nói có đạo lý, hiện tại phía Tây có binh mã sẵn sàng đón địch, phía Nam Nhạc Tiến đã giong cờ trống chuẩn bị xuôi nam, phía đông lại có mấy vạn quân của Tào Tiết hỏa tốc mà tới, nếu hiện tại không lùi chỉ sợ khi đó đường lui cũng bị đoạn mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.