Quốc Sắc Sinh Kiêu

Chương 1332: Người Ở Đây, Lòng Ở Chân Trời Xa Xăm- Mạt tướng khi từ bên kia về đây, Vô Song thống lĩnh đã mang theo binh mã đến núi Hồ Lô, Bùi tiên sinh đã tổ chức người bố phòng bên ngoài thành Hạ Châu.

Hứa Thiệu giải thích:

- Quân thiên Sơn chủ yếu là kỵ binh, cho dù đánh tới thành Hạ Châu, cũng chưa chắc am hiểu công thành. Bên kia Hạ Châu, có thể một ngày ngăn cản, là có thể vì Giáp Châu bên kia tranh thủ thời gian một ngày, cho nên Bùi tiên sinh sai người bên ngoài Hạ Châu bắt đầu đào chiến hào, đến lúc đó có thể ngăn cản bộ pháp tấn công của quân Thiên Sơn.

Sở Hoan cười nói:

- Hạ Châu bên kia có Bùi tiên sinh, ta không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại, không biết Giáp Châu bên kia phải chăng có thể tốc chiến tốc thắng. Đúng rồi, Hứa thống lĩnh, sau khi ngươi trở về, nói với Bùi tiên sinh, không cần lo lắng hậu cần. Trước khi quân Thiên Sơn đến, Sóc Tuyền bên này nhất định sẽ cung ứng đầy đủ lương thảo qua.

Hứa Thiệu nói:

- Sở đốc yên tâm, mạt tướng nhất định truyền lời lại. Chẳng qua Bùi tiên sinh nói, hiện nay chỉ có một nhân tố có thể chi phối kế hoạch của chúng ta, mà yếu tố này, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là trí mạng.

- Cái gì?

- Quân Tây Bắc của Cam Hầu.

Thần sắc Hứa Thiệu ngưng trọng:

- Mấy vạn quân Tây Bắc trong tay Cam Hầu, đều là binh sĩ năng chinh thiện chiến do Phong Hàn Tiếu năm đó lưu lại, tục truyền Chu Lăng Nhạc cùng Cam Hầu từng lén qua lại...!

- Từng lén qua lại?

Sở Hoan cau mày nói:

- Ngươi nghe người nào nói?

- Rất nhiều người đều nói như vậy...!

Sở Hoan lắc đầu nói:

- Không có chứng cứ xác thực, không thể chứng minh Cam Hầu và Chu Lăng Nhạc có liên quan.

Nhưng trong lòng thì rất rõ, quân Tây Bắc của Cam Hầu, hiện nay thật sự đã liên quan đến thế cuộc Tây Bắc.

Mặc dù không lâu trước hắn vừa mới đến 36 tòa đài, tiếp xúc với Cam Hầu, hai bên có vẻ nói chuyện rất tốt, cũng đã đạt thành loại ước định nào đó, nhưng nhân tâm khó dò, trong lòng Cam Hầu rốt cuộc tính toán cái gì, Sở Hoan không phải con giun trong bụng gã, thật sự khó mà hiểu rõ.

Sau một hồi yên lặng, Sở Hoan mới nhẹ giọng nói:

- Nếu quân Tây Bắc của Cam Hầu thật sự hành động, chúng ta có phải sẽ thua mà không còn nghi ngờ gì nữa không?

Hứa Thiệu do dự một chút, mới cười khổ nói:

- Sở đốc, quân Tây Bắc bất động, chúng ta gặp phải Bắc Sơn cùng Thiên Sơn hai đạo quân giáp công, cũng đã là vạn phần nguy hiểm. Nếu Cam Hầu thật sự ra tay, chúng ta căn bản không có nửa điểm chiến thắng...Mấy ngàn binh mã của Phương Như Thủy ở Kim Châu, căn bản không có khả năng ngăn trở quân Tây Bắc...!

Sở Hoan tâm phiền ý loạn, nói:

- Việc do người làm, chúng ta tận lực làm là tốt rồi.

Hướng về phía Hứa Thiệu nói:

- Hứa thống lĩnh, bản đốc không giữ ngươi lại nữa, ngươi đi suốt đêm trở về, hiệp trợ Bùi tiên sinh ở Hạ Châu làm tốt phòng ngự đi.

Hứa Thiệu chắp tay, mang theo vài tên võ tướng lui xuống. Bên trong sảnh, chỉ còn Sở Hoan cùng Kỳ Hồng. Kỳ Hồng thấy sắc mặt Sở Hoan không khá lắm, đi qua rót cho Sở Hoan chén trà, Sở Hoan tiếp nhận, Kỳ Hồng mới nói:

- Sở đốc, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước tính từng bước, chúng ta đã triển khai trận thế tại Giáp Châu, Tiếu Hoán Chương còn chưa thực dám đánh tới..!

Sở Hoan uống một hớp trà, đặt chén trà xuống, dựa vào ghế, hai tay ấn ấn huyệt thái dương, hỏi:

- Kỳ Hồng, ngươi nói Cam Hầu có thật sự đánh tới hay không?

- Cái này ty chức cũng không chắc.

Kỳ Hồng lắc đầu nói:

- Chúng ta vừa mới cùng gã đạt thành hiệp nghị, gã không trở mặt nhanh như vậy chứ?

- Lòng người khó dò. Nếu Chu Lăng Nhạc cho gã lợi ích lớn hơn, gã có thể đổi chủ ý của mình?

Sở Hoan như có điều suy nghĩ:

- Tính toán của chúng ta, cộng lại chẳng qua bốn vạn người. Cho dù hiện tại chiêu binh mãi mã, cũng không kịp. Cho dù chiêu được, cũng chẳng qua là đám ô hợp, không có tác dụng lớn gì. Giáp Châu bên kia, đã tăng binh đến mười lăm ngàn người, so với binh lực Bắc Sơn, còn ít hơn rất nhiều. Binh mã bên kia, lại tuyệt đối không thể đụng đến... Sóc Tuyền bên này còn thừa hơn một vạn quân. Nếu Cam Hầu thật sự đánh tới, chỉ có thể điều binh bên Sóc Tuyền đến Kim Châu...!

- Đại nhân, thứ cho ty chức nói thẳng, quân Tây Bắc đều là lão binh đánh giặc, hơn nữa Cam Hầu là kiêu quân của quân Tây Bắc, cho dù chúng ta điều binh tiếp viện, cũng ở thế yếu, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn chặn Cam Hầu. Sóc Tuyền bên này hiện tại chẳng qua hơn một vạn người, cho dù điều quân tiếp viện qua, tất cả cũng không thể tới đó. Nếu Sóc Tuyền bên này trống không, những thổ phỉ loạn đảng kia trong Tây Quan, chỉ sợ liền thừa cơ mà lên, Sóc Tuyền đến lúc đó có thể ở thế ngàn cân treo sợi tóc...!

Kỳ Hồng hiển nhiên cảm giác Tây Quan gặp phải một trận nguy nan lớn trước đây chưa từng có, chau mày.

Sỏ Hoan khoát tay áo, cười nhạt một tiếng hỏi:

- Bên Cừu Như Huyết còn chưa có tin tức về?

- Không có.

Kỳ Hồng nói:

- Sở đốc, ngài có phải đang lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Những ngày này, ngài có vẻ một mực đang lo lắng cho bên Cừu Như Huyết. Đại nhân, ngài cảm thấy Cừu Như Huyết bọn họ không thể mang Tề Vương về?

Sở Hoan do dự một chút, mới cười khổ nói:

- Ta bây giờ không phải là lo lắng bọn họ không thể đưa Tề Vương về, ta hiện tại chỉ lo lắng trong lúc này có bẫy!

- Bẫy?

Kỳ Hồng ngạc nhiên nói:

- Sở đốc, ý của ngài là?

Sỏ Hoan nói:

- Lòng dạ Thái tử khó lường. Ta phái Cừu Như Huyết, cũng xác thực phân phó y, nếu Tề Vương thật sự rơi vào khốn cảnh, mà Tề Vương nguyện ý rời kinh thành, nghĩ cách cứu Tề Vương rời kinh bằng mọi khả năng... Nhưng nếu Tề Vương thật sự nguyện ý rời kinh, như vậy y nhất định ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không chỉ cần có một tia cơ hội, Tề Vương cũng sẽ không dễ dàng rời kinh.

Kỳ Hồng gật đầu nói:

- Tề Vương là hoàng tử, hơn nữa là phụ quốc, không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không nguyện ý rời kinh thành.

- Cho nên nếu Tề Vương nguyện ý rời kinh, liền chứng minh Tề Vương ở kinh thành đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chính y có thể cảm nhận được nguy hiểm.

Sở Hoan thở dài:

- Nếu như vậy, kinh thành chỉ sợ đã bị thái tử khống chế hoàn toàn.

Kỳ Hồng chỉ cảm thấy Sở Hoan nói có đạo lý, khẽ gật đầu.

- Kỳ Hồng, ngươi nói nếu quả thật Thái tử nắm kinh thành trong tay, có thể không phái người nghiêm mật giám thị Tề Vương, nhất cử nhất động cuả Tề Vương, y đương nhiên sẽ hiểu rõ.

Sở Hoan cau mày:

- Nếu là như vậy, muốn cứu Tề Vương khỏi Thái Tử, khả năng thật sự rất nhỏ.

Kỳ Hồng nói:

- Sở đốc là lo Cừu Như Huyết sẽ thất bại?

- Không phải lo lắng thất bại, hoàn toàn ngược lại, là lo lắng bọn họ sẽ thành công.

Sở Hoan lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Ta chỉ sợ Thái Tử sẽ cố ý lộ ra sơ hở, để cho bọn họ thành công cứu Tề Vương ra.

Vẻ mặt Kỳ Hồng mờ mịt, nghe không hiểu ý tứ của Sở Hoan, lo nghĩ, đột nhiên mơ hồ hiểu ra, hỏi:

- Sở đốc, ý ngài là, Thái tử cố ý để Cừu Như Huyết bọn họ thành công nghĩ cách cứu viện Tề Vương? Chuyện này...ty chức thật sự nghe không hiểu!

Sở Hoan lườm Kỳ Hồng một cái, thở dài:

- Cái đầu ngươi, vẫn là phải luyện nhiều một chút. Ta hỏi ngươi, nếu Tề Vương ở kinh thành, cho dù rơi vào lúc nguy hiểm nhất, có tính là nguy hiểm hay không?

- Cái này...!

Kỳ Hồng do dự một chút, mới nói:

- Sở đốc, Thái Tử cho dù ngoan độc, cũng không dám giết chết Tề Vương ở kinh thành chứ?

- Vẫn không tính là quá đần.

Sở Hoan nói:

- Đúng vậy, Thái tử cho dù có quyền thế, dù là Tề Vương nằm trong lòng bàn tay cũng không dám ra tay với Tề Vương. Y là giám quốc, Tề vương là phụ quốc, cho dù Tề vương thật sự trúng bẫy của y, bị y nắm giữ cái gọi là chứng cứ phạm tội, có thể xử trí Tề Vương như thế nào, còn không đến lượt y làm chủ. Sự sống còn của Tề vương, chỉ có thể do Thánh thượng quyết định. Nếu y tự tiện chủ trương, sẽ không cách nào khai báo với Thánh thượng, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, cho đến nay Thái tử ẩn tại phủ Thái tử, đối với bên ngoài cũng là biểu hiện một bộ tư thái khoan hậu nhân hòa, hơn nữa y một mực biểu hiện chiếu cố với Tề vương, là sự bảo vệ của ca ca đối với đệ đệ. Nếu y thật sự giết Tề vương ở kinh thành, bộ mặt khoan hậu nhân hòa mà y vất vả nhào nặn, trong nháy mắt sẽ bị xé rách. Y muốn làm Hoàng đế, Tề vương dưới tình huống không nắm rõ đối thủ, y muốn ra tay sát hại, người trong thiên hạ sẽ nhìn y thế nào đây?

Kỳ Hồng hiểu ra, gật đầu nói:

- Đúng vậy, Thái tử không dám giết Tề vương.

- Hiện nay thiên hạ đại loạn, loạn phỉ như mây. Vào lúc này, Thái tử giết Tề vương, huynh đệ tương tàn, truyền khắp thiên hạ, như vậy Tần quốc càng không vững chắc.

Sở Hoan cười lạnh nói:

- Tất lại còn có những người cho rằng Thái tử khoan hậu, đợi sau khi Thái tử lên ngôi, thiên hạ có thể thịnh bình, nếu là một người tàn sát huynh đệ leo lên đế vị, ngươi cảm thấy những người ôm hi vọng với y sẽ không thất vọng sao?

- Thì ra là thế.

Kỳ Hồng sáng tỏ thông suốt, đột nhiên hiểu rõ cái gì, thất thanh nói:

- Sở đốc, như vậy y cố ý để cho người cứu Tề Vương rời khỏi kinh, chẳng lẽ...chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì sao?

- Nếu y quả thật cố tình để cho Tề vương chạy, lại có thể không có thủ đoạn sao?

Hai tay Sở Hoan nắm lại, trong mắt có chút ít vẻ lo lắng:

- Trước khi Cừu Như Huyết rời đi, ta còn thật không nghĩ sâu như vậy, thế nhưng cứ cảm thấy có gì đó không đúng, sau này mới nghĩ đến khả năng này...Ôi, chỉ mong ta nghĩ lầm thôi.

- Sở đốc, ý ngài là, Tề vương ở kinh thành cho dù bị một ít ủy khuất, lại sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là rời kinh thành, nguy hiểm mới chính thức đến?

Sở Hoan gật đầu nói:

- Điều kiện tiên quyết là Thái tử thiết kế hết thảy, để cho Tề vương thành công rời kinh, mà hết thảy này đều tại trong tầm nắm của Thái tử...Nếu như là vậy, Thái tử bên ngoài kinh thành, tất nhiên bố trí sát chiêu. Ở kinh thành, Tề Vương một khi bị giết hại, bất luận là ai giết, mọi người sẽ lập tức nghi thái tử đầu tiên. Thái tử cho dù làm thế nào cũng không thể rửa sạch thanh danh, nhưng nếu Tề Vương bị sát hại ở ngoài kinh thành, dù có người nghi ngờ Thái tử, nhưng cũng sẽ không có chứng cứ. Dẫu sao hiện nay đạo tặc bộc phát, hơn nữa người Thiên Môn đạo chỗ nào cũng nhúng tay vào, Thái tử hoàn toàn có thể mang cái chết của Tề vương đổ lên người Thiên Môn đạo hoặc loạn phỉ, y sẽ hoàn toàn trong sạch.

Kỳ Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ nghĩ những phân tích của Sở Hoan, một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Nếu thật quả phát triển như vậy, Thái tử quả nhiên là tâm cơ thâm trầm đáng sợ, thủ đoạn cũng là ngoan độc đáng sợ.

- Sở đốc, nếu là như vậy, vậy phải làm thế nào?

Kỳ Hồng nói:

- Cừu Như Huyết bọn họ có phải sẽ nguy hiểm hay không?

- Tất cả đều chỉ là phán đoán của ta, sự tình phát sinh đến cùng như thế nào, ta ở Tây Bắc xa, cũng khó mà biết rõ.

Sở Hoan trầm ngâm một lát:

- Vốn ta muốn phái người đi trước tiếp ứng, nhưng không thể chọn được người thích hợp..!

Hắn lắc đầu:

- Ngược lại cũng không phải là không có người thích hợp, chỉ là người kia...!

Thở dài:

- Mà thôi, cũng muộn rồi, Kỳ Hồng, ngươi trước lui xuống nghỉ ngơi đi.

Kỳ Hồng nói:

- Sở đốc, gần đây ngài cũng ngủ trễ dậy sớm, xem ra rất mệt mỏi, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.

- Ta biết.

Sở Hoan gật đầu, đứng dậy, cũng không nói nhiều, đi thẳng ra ngoài, hướng hậu viện đi tới.

Kỳ thật người thích hợp hắn nói tới, không phải ai khác, chính là Mị Nương, Mị Nương là chuyên gia tình báo, nếu như Mị Nương thật là người của mình, Sở Hoan tất nhiên không do dự phái nàng đi tiếp ứng Cừu Như Huyết trước. Chỉ là cho đến nay, nữ tử quyến rũ kia trong lòng đang nghĩ gì, Sở Hoan cũng khó mà hiểu rõ. Mặc dù hai người cùng ở một tòa phủ đệ, nhưng Sở Hoan có đôi khi lại cảm giác lòng của hai người cách xa nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.