Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 43: 43. Cổ – 鼓
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-043

Cổ là con của Sơn Thần Chung Sơn 钟山 Chúc Âm[11] 烛阴, mặt người thân rồng. Truyền thuyết kể rằng vào thời cổ chúng thần trong thiên cung thường xuyên có tranh chấp, có một lần, Cổ cùng với một vị thần gọi là Khâm 钦 giết chết một vị thần tên Bảo Giang 葆江 ở núi Côn Luân 昆仑. Sau khi Hoàng Đế 黄帝 biết đã rất tức giận, hạ lệnh xử tử Cổ ở một vách núi ở phía đông Chung Sơn.

《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》 có ghi chép về Cổ: “Chung Sơn, con nó là Cổ 鼓, dạng nó như mặt người mà thân rồng, cùng Khâm Phi[12] 钦䲹 giết Bảo Giang ở sườn núi phía nam Côn Luân, vua bèn giết chúng ở núi Dao Nhai 瑶崖 phía đông Chung Sơn.”