Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 58: 58. Hoan – 讙
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-058

Hoan là một loài kỳ thú ngăn điềm dữ trừ tà, dáng vẻ giống con báo, có một con mắt và ba cái đuôi. Nghe nói Hoan có thể phát ra âm thanh của hơn trăm loài động vật, còn có thể dùng để chữa bệnh vàng da. Ngô Nhậm Thần dẫn 《Ngũ Hầu Chinh》 viết: “Hoàn 獂 một mắt mà ba đuôi, tiếng nó át âm thanh của nhiều người, là loài thú.” Hoan còn gọi là Hoàn, hoặc là Nguyên 原. Quách Phác chú dẫn: “Hoan, hoặc là Hoàn.”

Hoan trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ ba》: “Núi Dực Vọng 翼望, có loài thú, dạng nó như con báo, một mắt mà ba đuôi, tên là Hoan 讙, tiếng nó như át trăm tiếng, có thể ngăn điềm dữ, ăn vào khỏi bệnh vàng da.”