Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 63: 63. Thục Hồ – 孰湖
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-063

Thục Hồ là một loài dị thú tập hợp đặc trưng của bốn loài sinh vật người, ngựa, chim, rắn thành một thể, nó có khuôn mặt của con người và cơ thể của con ngựa, có cánh của con chim và đuôi của con rắn, ưa thích bế người lên. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Thú Thục Hồ, gặp người thì bế.”

Thục Hồ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Núi Yêm Tư 崦嵫, có loài thú, dạng nó như thân ngựa mà cánh chim, mặt người đuôi rắn, thích nâng người lên, tên là Thục Hồ 孰湖.”