Thông tin truyện

Tâm Ma - Đường Tí La Bắc

Tâm Ma - Đường Tí La Bắc

Nguồn:

wattpad.com/user/olwen_5

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.2/10 từ 6 lượt
Tên Hán Việt: Tâm Ma

Tác giả: Đường Tí La Bắc

Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tu Chân, Tiên Hiệp, Tu Chân, Ngược nam, Thị giác nữ chủ, Song xử, OE, HE.

________

• Văn Án •

Hắn nghĩ rằng nàng và hắn là mệnh sư đồ

Không nghĩ tới rằng tất cả đều là nhân quả tuần hoàn mà thôi.

•[Nữ sư nam đồ, cao khiết, ngược nam]•

Bình luận truyện