Thiên Táng

Chương 11: Lời cảm tạ
Thiên Táng là kết quả của nhiều năm học hỏi làm cách nào hiểu được và cảm được tình yêu của Thư Văn, đời sống tâm linh của người Tây Tạng, hiểu và cảm được rằng văn hóa, thời gian, sự sống và cái chết có thể khác nhau đến thế nào giữa con người.

Tôi không biết phải cảm ơn những người sau đây thế nào cho đủ:

Esther Tyldesley và Julia Lowell (người mang một “cầu thủ bóng đá” bên trong mình), nhờ bản dịch của họ mà độc giả có thể đọc Thiên Táng bằng tiếng Anh.

Biên tập viên của tôi tại Chatto, người đã giúp cho cuốn sách này tìm tới được độc giả.

Ông Lưu Hạo Xung, người đã dành nhiều tháng trời giúp tôi nghiên cứu và kiểm chứng thực tế tại Trung Quốc.

Toby Eady, người chồng “hống hách” của tôi, với đầu óc chuyên nghiệp và trái tim yêu thương của anh.

Random House, các nhà sách, và bạn.

Tôi không sao đủ lời để cảm ơn, vì bạn đã dành thời gian đọc những cuốn sách của tôi với lòng quan tâm và tình yêu của bạn dành cho Trung Quốc và phụ nữ Trung Quốc. Tôi đã nhận được nhiều hồi âm từ khắp thế giới cho cuốn Những phụ nữ tốt ở Trung Quốc, các hồi âm đầy ắp những trái tim rộng mở và hồi ức cá nhân đến nỗi bây giờ tôi có một cuốn sách tên là Những phụ nữ tốt ở khắp thế giới.

Không ai muốn khóc, nhưng nước mắt tưới tắm linh hồn chúng ta. Cho nên, có lẽ lời cảm ơn của tôi là nên cảm ơn vì đã khiến bạn khóc cho những người phụ nữ Trung Quốc trong sách của tôi...

CHÚ THÍCH

[1] Ba Nhan Khách Lạp.

[2] Trác Mã.

[3] Đường Cổ Lạp.

[4] Cách Lạp

[5] Tái Nhĩ Bảo

[6] Cách Nhĩ

[7] A Ni Mã Khanh.

[8] Vi Tang.

[9] Mao Lạp.

[10] Trát Vượng.

[11] Văn Đô Viện.

[12] Dharmaraja.

[13] Cách Tát Nhĩ.

[14] Tào Đồng.

[15] Barkhor.

HẾT.