Thông tin truyện

Tuyến Xe Cuối

Tuyến Xe Cuối

Thể loại:

Sắc, Đam Mỹ

Nguồn:

tongthudainhan.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.0/10 từ 825 lượt
======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Tuyến Xe Cuối> tại truyenfull.vn ========

Thể loại: cao H, đồ chơi người lớn, 1×1, HE
Convert: X nữ sĩ 
Edit: Ngáo

Một câu chuyện bắt đầu từ:

Xe bus.

Caravat

“Em đồng ý.”

Bình luận truyện