Vĩnh Sinh

Chương 1293: Cướp đoạt tứ phương
Rốt cục Phương Hàn nắm được cơ hội.

Bảy đại Thần Đế viễn cổ Thần tộc. Đế Thích Thiên. Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên. Hóa Dục Thiên, Tự Tại Thiên... bảy đại thủ lĩnh vô địch này cùng thúc động cự phụ Tạo Hóa Thần Khí trong truyền thuyết công kích Thiên Đình, mở ra một chỗ hổng trên cấm pháp, khiến cho Thiên Đình đại loạn.

Cho dù là Thiên Quân của Thiên Đình cũng phải vội ra mặt ngăn cản bảy đại Thần Đế viễn cổ Thần tộc. uy lực của Thiên Quân Man tộc. Thiên Quân Dị giới, không thể không kiêng dè.

Giờ này khắc này. bất cứ đại nhân vật nào đều không thể sinh ra uy hiếp với Phương Hàn. đúng là thời điểm tốt nhất để hắn lấy được tàn phiến Tạo Hóa Thần Khí bằng cỡ tinh cầu kia. Hơn nữa tiến vào bảo khố Thiên Đình, có vô số bảo bối đang chờ đợi hắn. Với năng lực cắn nuốt của hắn hiện giờ. không biết có thể thu được bao nhiêu pháp bảo. bao nhiêu đan dược, bao nhiêu tài liệu, bao nhiêu chỗ tốt.

Nếu đoạt lấy được pháp bảo. đan được trong đó. toàn bộ nhét vào túi vậy thì lúc trở về Vũ Hóa Môn. có thể tạo ra được bao nhiêu cao thủ đây?

Bên trong kho báu của Thiên Đình. Tiên khí vương phẩm cũng không phải số ít.

Suy nghĩ một chút, nếu Thánh tử Vũ Hóa Môn mỗi người có một kiện Tiên khí vương phẩm, vậy có thể được xưng là đại môn phái Tiên đạo đệ nhất thiên hạ hay không?

Phương Hàn thoát khỏi Hi Hoàng, nhảy vào kho báu. vận chuyển Cánh Tự Do. Thâu Thiên Đạo, Kỷ Nguyên Bộ Pháp, trong nháy mắt liền phá tan tầng tầng cấm pháp, thậm chí không có dẫn động phản phệ gì của cấm pháp, cứ như vậy nghênh ngang tiến vào trong đó.

Bảo khố của Thiên Đình, không biết bao sâu. tầng tầng không gian mỗi tầng là một thế giới riêng, không biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo. linh đan diệu được. Trước đó khi Phương Hàn đi vào tầng thứ nhất, đã thấy tầng tầng lớp lớp hoàng tinh điện, điện thờ. đình thai lầu các. không ngờ đều là Thiên Tinh Thạch vô cùng quý báu luyện chế thành. vô cùng cứng rắn. trong đó tinh hoa ngũ hành, hoa vũ thần thạch xen lẫn nhau...

ở bên trong ngàn vạn lầu các trưng bày không biết bao nhiêu bảo bối. những bảo bối kia có hồ lô đan dược, pháp bảo. kinh điển, đạo thư. tài liệu... Thậm chí còn có tinh hồn Thần thú thượng cổ phong ấn trong đó. có thể dung nhập vào binh khí tầng thêm lực sát thương và uy lực của binh khí,

Giờ khắc này đạo thuật thôi toán của Phương Hàn đã mạnh mẽ biết bao? Thực lực toàn thân nào là luyện hóa Thì Quang Sa, cắn nuốt Nanh Hoàng. Sinh Hoàng. Quán Thượng Sinh, cộng thêm nuốt lấy một đôi Kịch Độc Câu. Giác Thần Chỉ Khái. Sinh Linh Kiếm. Huy Hoàng Nhận, sáu kiện Tiên khí vương phẩm lực lượng vô cùng. Tuy rằng không có vượt qua một tầng thiên kiếp sau cùng để đạt tới tiên nhân đỉnh phong, cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ. nhưng chỉ tính theo bao nhiêu lực lượng đó thôi, đã có thể cùng Hi Hoàng chẳng phân biệt được cao thấp.

Cho dù là Hi Hoàng giao đấu cùng hắn. không dùng lực lượng của Thiên Đình, cũng chỉ cân sức ngang tài không hàng phục được hắn.

Đây còn là dưới tình huống hắn chưa có hoàn toàn luyện hóa Quân Thương Sinh.

Quân Thương Sinh này đang bị phong ấn ở chỗ sâu nhất trong Đồ Đằng Quán, bị áp chế gắt gao. hiện giờ Phương Hàn còn chưa kịp luyện hóa người này. một khi luyện hóa là có thể vô địch quét ngang cùng cấp. trực tiếp tấn chức tới cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ. Ngay cả Hi Hoàng đều có thể đánh bại.

Tuy nhiên hiện tại đoạt lấy bảo bối rồi tính sau.

"Bảo bối thật mạnh mẽ, đây mới là tầng thứ nhất bảo khố Thiên Đình mà đã có nhiều pháp bảo mạnh mẽ như thế. Thật nhiều Tiên khí trung phẩm, thượng phẩm. những đệ tử cấp thấp đồng lứa trong Vũ Hóa Môn đúng là đang cần thứ này. thậm chí còn có một số hồ lô trong chứa Tiên đan thượng phẩm. Tiên đan tuyệt phẩm. ta đều phải lấy không được lãng phí thời gian chút nào.."

Phương Hàn đảo mắt bắn tới liền nhìn thấu qua tầng tầng điện phi điện thờ. bất cứ pháp bảo tinh tế nào cũng đều thu lấy. không thể tránh được tai mắt của hắn.

Hai mắt hắn lại diễn biến ra "vương của vạn đồng tử" diệu dụng của Trọng Hoa Đồng Tử. bắn phá đến nơi đâu. vật phẩm nơi đó liền biến mất không thấy. bị thời không của vương của vạn đồng tử này dời đi. đưa vào bên trong thân thể.

Trong nháy mắt vét dọn đó. ngàn vạn đan dược, pháp bảo. tài liệu, đều tiến vào thân thể của Phương Hàn. chứa đựng lại. Thân thể tinh thể thần quốc của hắn bởi vì đã hòa tan Thì Quang Sa nên vô cùng diệu dụng, mỗi một cái thần quốc đều mở rộng gấp mười, diễn biến ra thế giới lôi đình ngũ hành, thậm chí dần dần tương tự như quy tắc của Thiên giới, cũng đựng dục ra mười vạn đại châu Thiên Đình, thậm chí còn có rất nhiều Thần linh.

Mỗi một tinh thể thần quốc chính là một cái Thiên giới.

Không ngờ phát triển tới cảnh giới như vậy. có thể thấy được lực lượng của tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn mạnh mẽ biết bao. có thể cất chứa lực lượng nhiều đến mức nào.

Tầng một, trong nháy mắt liền càn quét sạch, phàm là vật có giá trị đều trở thành hư không, Ngay sau đó, Phương Hàn đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng là tầng tầng lớp lớp điện thờ, Đình thai lầu các. pháp bảo càng nhiều hơn. rất nhiều Tiên khí tuyệt phẩm đều tùy tiện xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện một cái linh mạch nhất giai.

Phương Hàn y như cũ cho chúng trở thành hư không.

Tầng ba, tầng bốn, tầng năm, tầng sáu...

Trong nháy mắt. Phương Hàn liền quét sạch ước chừng mười tám tầng không gian bảo khố Thiên Đình, không biết đã có bao nhiêu pháp bảo tiến vào trong túi hắn. Ngay cả chính hắn đều chết lặng. Hắn càn quét cấp tốc không gì sánh kịp. mau đến khiến cho người ta hộc máu. Kỳ thật bên trong kho báu cũng có một số Thánh nhân thủ hộ. vừa tu luyện vừa tọa trấn, nhưng mà ngay cả mặt mũi hắn cùng không kịp nhìn thấy. đã bị cắn nuốt rồi.

Ngoài ra. các khôi lỗi Thiên Đình cường mãnh, cũng bị hắn thu toàn bộ.

Bảo khố Thiên Đình, càng đi vào sâu trong kho báu. tài liệu càng tốt. trân bảo càng quy báu. thậm chí tới cuối cùng. Phương Hàn tìm được một số hồ lô. hồ lô nào cũng phong ấn linh mạch vương giai.

Sau khi quét sạch mười tám tầng kho báu. trong khoảnh khắc đó hắn suy tính, ước chừng có hơn ba trăm vạn cái linh mạch vương giai. Tiên khí tuyệt phẩm mấy vạn kiện. Tiên đan vương phẩm hơn một ngàn vạn viên... bị nhét vào trong túi. Ngoài ra. pháp bảo. đan dược, tài liệu bậc thấp thì nhiều vô số kể. Khôi lỗi. Thánh nhân trống coi bảo khố Thiên Đình, ước chừng có trên một trăm vị đều bị hắn cắn nuốt.

Nhiều tài nguyên, pháp bảo quý hiếm như vậy. quả thực là tương đương với tổng cộng tất cả kho báu kế thừa của mười đại giáo vô thượng!

Nói cách khác, nếu bây giờ Phương Hàn mang theo những bảo bối. linh mạch này đưa vào Vũ Hóa Môn. phân phát cho đệ tử dưới trướng, như vậy vô số đệ tử đều sẽ trong thời gian ngắn, thực lực tiến nhanh vùn vụt, thực lực chính thể của Vũ Hóa Môn sẽ tăng lên gấp mấy lần.

"Mười tám tầng bảo khố Thiên Đình đều là một ít mặt hàng không quan trọng, chỉ có chân chính tới chỗ sâu nhất, mới có xuất hiện tàn phiến Tạo Hóa Thần Khí cỡ tinh cầu kia. những thứ linh mạch, pháp bảo này đối với ta mà nói. không có chỗ lợi gì. chỉ có tăng cường thực lực của Vũ Hóa Môn mà thôi." Qua mấy hô hấp. Phương Hàn xuyên qua mười tám tầng kho báu. đi tới tầng thứ mười chín trước mặt.

Đúng lúc này. khí tức hơi biến đổi, hiển nhiên trong tầng mười chín kho báu có cất chứa thứ gì đó rất trọng yếu. đã không thể tùy tiện đi vào. Cánh cửa đá cổ xưa to lớn sừng sững ở trước mặt. thái cổ không thay đổi, trên cửa không ngờ mơ hồ có khí tức của Phong Thiên Tỏa. bất luận kẻ nào đều không có năng lực tiến vào trong đó.

Ở phía trước cửa đá tầng mười chín kho báu. đứng thẳng một đám khôi lỗi vô cùng cường mãnh, con nào cũng đều phát ra khí tức Hoàng giả. lực lượng trong cơ thể mênh mông đã tiếp cận Hoàng giả cực hạn. thân mình lại luyện chế bằng sắt thép, thật to lớn. phù văn võ đạo khắc ở trên mặt. từng đạo từng đạo hiện ra ý niệm chiến đấu giết chóc vô tận.

"Đây là khôi lỗi võ đấu luyện chế bằng Hoàng Tinh Thần Thiết, chỉ có Thiên Đình mới có, dùng để canh giữ môn hộ. cơ hội tốt. ta thu!"

Thân thể Phương Hàn nhoáng lên một cái, áp sát tới. lập tức trong mắt những khôi lỗi võ đấu kia tòa ra hồng quang, từng tràng tiếng nổ vang với khí thế hủy diệt vạn cổ. rung động chư thiên.

Nhưng khí thế vừa mới phát ra. thân thể Phương Hàn vừa đứng vững liền vung tay chụp

một cái. không gian biến ảo. toàn bộ hư không tầng kho báu này đều bị bao phủ trong đó. những con khôi lỗi võ đấu đều bị chộp vào tay. không có nửa điểm năng lực phản kháng.

Sau đó Phương Hàn nhìn cửa đá cổ xưa. tay nắm thành Tam Thập Tam Thiên thần quyền đánh rạ. "ầm" một tiếng. Phong Thiên Tỏa trên nó liền bị phá vỡ. Hắn nhảy vào trong đó, biến mất không thấy.

Hắn nhảy vào trong không lâu, ở phía trước cửa đá hiện ra ba người, đúng là Hi Hoàng. Hoàng Phủ Đại Đạo, cùng Tai Hoàng Chưởng giáo Thái Nhất Môn.

Ba người nhìn cửa đá bị phá nát trong lòng khiếp sợ không thôi. Hi Hoàng đậm chân một

cái:

- Đáng giận! Người này quả nhiên là Phương Hàn, tội nhân khinh nhờn Tạo Hóa. Hắn tu luyện Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thân Quyền. đồng thời tự mình luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên cho nên mới có thể một quyền liền đánh vỡ Phong Thiên Tỏa trên cửa. Tầng mười chín của bảo khố Thiên Đình này. phong ấn bên trong đều là bảo bối tối cao. Thân phù của Thiên Quân luyện chế. còn có rất nhiều chí bảo. Tiên khí vương phẩm. Một khi bị đoạt lấy thiết nghĩ hậu quả không thể tưởng tượng. Những chỗ này bình thường ta đều không được pháp tiến vào! Chỉ có một số nhân vật cùng nhau hội nghị thương lượng cùng Cổ Hoàng Thiên Đình, hoặc là Thiên Quân chỉ định, mới có thể tiến vào trong đó.

- Đáng giận thật đáng giận! Người này nhanh như vậy đã cướp sạch mười tám tầng phía trước, các thứ có giá trị toàn bộ đều thu hết sạch.

Tai Hoàng cũng tức giận đến tam thi thần nhảy đựng lên. hắn vừa ghen tị vừa tiếc rẻ. bảo khố Thiên Đình phong phú đến cỡ nào, cứ như vậy toàn bộ đều bị lấy sạch, mà còn là bị một tên địch nhân cướp lấy. bất cứ là ai cũng không thể bình tâm được.

Hơn nữa bình thường Tai Hoàng cùng không thể tiến vào bên trong bảo khố Thiên Đình, hắn cũng không chiếm được những bảo bối này.

Hoàng Phủ Đại Đạo lại là lần đầu tiên tiến vào bảo khố Thiên Đình, hắn hâm mộ không thôi. Thiên Đình đúng là Thiên Đình kho báu so với Thần Châu Tịnh Thổ phải lớn hơn nhiều, hắn thậm chí cũng muốn đoạt lấy đồ vật này nọ. nhưng không dám. hắn không có lá gan như vậy.

Tuy nhiên, thấy Phương Hàn cướp được nhiều chỗ tốt như vậy. mối ghen tị trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt, ý niệm giết chết đối phương đoạt bảo càng sôi sục.

- Ta cảnh cáo các ngươi, tất cả đồ vật bên trong tầng mười chín kho báu này đều không được tự tiện thu lấy. bởi vì đều là bảo bối của Thiên Quân lưu lại để ban thưởng cho quần thần. Nếu các ngươi tự tiện thu lấy. không thể cứu vãn. Phương Hàn là kẻ to gan lớn mật. Thiên Quân sẽ không bỏ qua cho hắn. về sau hắn phải chết không thể nghi ngờ!

Hi Hoàng nói ra cảnh cáo nghiêm trọng.

Hoàng Phủ Đại Đạo. Tai Hoàng chợt ớn lạnh trong lòng, thu hồi tâm tư xằng bậy. Nhưng nghĩ tới Phương Hàn hiện tại tiến vào trong đó đại phát tài. mà mình một chút đều không có. lập tức lửa giận xông lên ngút trời, muốn giết người như người mắc chứng cuồng loạn.

"Vèo vèo vèo...:

Ba người tiến vào trong đó. đuổi theo Phương Hàn.

Mà lúc này Phương Hàn đúng là phát tài. đại phát tài! Hắn đi vào tầng mười chín kho báu Thiên Đình, mới chính thức biết được cái gì gọi là kho báu. bảo bối phía trước căn bản không tính là cái gì.

Trong bảo khố tầng mười chín, không còn có một đám điện thờ. Đình thai lầu các. mà là một cái vù trụ mênh mông không bờ bến. giống như bầu trời sao trong giới thế tục. vô số tinh cầu thật lớn chính là thay thế cái giá chứa đựng bảo bối.

Phương Hàn vừa nhảy vào cửa đá. liền tiến vào trong vũ trụ này. Trong tiếng "
rào rào", một cái ngân hà rực rỡ hiện ra trước mắt hắn những tinh cầu cổ xưa mà cực lớn. xoay tròn ở trong đó.

Lập tức Phương Hàn liền thấy trên một viên tinh cầu rất gần mình, dán một tấm phù lục thật lớn. lóe ra kim quang, khí lạnh tỏa ra ngang dọc ức vạn dặm, mặt trên viết mấy chữ tiên văn cổ xưa:

"
Vĩnh Hằng Thiên Quân cấp cấp Như Luật Lệnh"!

"
Phù lục do Thiên Quân tự tay luyện chế! Đây là phù lục dùng để tấn công đột phá cảnh giới." Phương Hàn vui mừng khôn xiết, vươn một tay chụp về phía phù lục.

Vĩnh Sinh

Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ