Võ Đạo Trường Sinh Bắt Đầu Từ Thuật Nội Đan

Chương 37: 37: Võ Lực Tăng Lên

Nhưng dù không thử Vương Thăng cũng hiểu rõ, đặc tính mới này của Tám đoạn cẩm chắc chắn sẽ tăng cường thực lực của hắn.

Mà đây mới chỉ là một chỗ tốt của nó, ngoài ra còn có một chỗ tốt càng lớn được che dấu nữa.

Tiến độ Khí Xông Ổ Bệnh!Khí huyết chi lực tăng lên ngoại trừ giúp thực lực hắn tăng lên thì còn trợ giúp cực lớn cho Khí Xông Ổ Bệnh.

Dù sao khí huyết chi lực càng mạnh thì càng dễ dàng phá tan ổ bệnh.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn có thể giải quyết hết ổ bệnh trong người bao gồm cả bệnh dịch võ giả chết tiệt kia.

Khí Xông Ổ Bệnh có ba giai đoạn trong đó Tìm Bệnh và Trừ Bệnh không phân biệt rạch ròi với nhau.

Nếu như khí huyết chi lực của ngươi đủ mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể ở trong giai đoạn Tìm Bệnh, phá tan tất cả ổ bệnh trong người, từ đó sẽ nhảy qua giai đoạn Trừ Bệnh, đột phá tới giai đoạn Khỏi Bệnh cuối cùng.

Vì vậy theo lý luận mà nói, lực lượng khí huyệt càng mạnh, thì tiến độ Khí Xông Ổ Bệnh lại càng nhanh.


Sau khi Tám đoạn cẩm đột phá lần ba, khí huyết chi lực của Vương Thăng sẽ càng thêm mạnh mẽ, những ổ bệnh lúc trước chưa phá được đến bây giờ thì chưa chắc vẫn còn chưa phá được.

Vì nhanh chóng giải quyết bệnh dịch võ giả này, Vương Thăng lần nữa phân chia lại thời gian, ngoại trừ lúc ngủ, gần như cả ngày hắn đều tu luyện Tám đoạn cẩm và Thuật nội đan.

Thời gian lại trôi qua nửa tháng nữa.

Các kỹ năng của hắn lại tăng lên không nhỏ.

"Cảnh giới: Khí Xông Ổ Bệnh, Tìm Bệnh 76,5% (Võ giả cấp 1)”.

“Tám đoạn cẩm: max+3 (20%)”.

“Thuật nội đan (Bách Nhật Trúc Cơ): max +3 (12%)”.

“Nhận thức dược liệu: max+2 (75%)”.

“Trồng trọt dược liệu: max+3 (40%)”.

“Bát Cực Quyền: 6 (33%)”.

“Mai Hoa bộ: 6 (13%)".

Phần lớn các kỹ năng đều có tăng lên, chỉ riêng Bát Cực Quyền mà Mai Hoa bộ do hắn không luyện tập nên cũng không có tiến bộ gì.

Mà tăng trưởng nhanh nhất là tiến độ của Khí Xông Ổ Bệnh, giai đoạn Tìm Bệnh đã đạt tới 76,5% rồi.

Vương Thăng dựa theo tốc độ hiện giờ tính thử, nhiều nhất mười ngày nữa giai đoạn Tìm Bệnh này sẽ hoàn thành.

Tiến độ tăng nhanh như vậy mang lại thu hoạch rất lớn.


Trong quá trình này hắn đã phá tan không biết bao nhiêu ổ bệnh từ lớn tới nhỏ, chẳng qua phần lớn là những "bệnh cũ".

Không tìm không biết, vừa tìm một cái thì giật nảy người.

Để có được tiến độ 76,5% thế này, khí huyết chi lực của hắn đã tấn công 26 ổ bệnh, trong đó có 22 lần thành công, còn dư 4 lần là những ổ bệnh khá mạnh, lấy khí huyết chi lực lúc đó còn chưa đủ phá tan được nên chỉ đành đi vòng qua.

Như thế qua nửa tháng này, cường độ huyết dịch và khí huyết chi lực của hắn đã tăng lên không ít.

Nhất là khí huyết chi lực, khí huyết chi lực của Vương Thăng bây giờ vừa được tách ra sau khi cường độ huyết dịch tăng lên, bởi vậy cũng có cường độ caoNếu như hiện giờ Vương Thăng quay trở lại tấn công ổ bệnh lần nữa, không nói tới ổ bệnh dịch võ giả này, chỉ riêng ba ổ bệnh kia là có thể dễ dàng phá tan.

Chẳng qua hắn cũng không cần quay lại làm gì.

Dựa theo tiến độ hiện tại của Khí Xông Ổ Bệnh hiện giờ hắn chỉ cần chờ mười ngày nữa là xong, không cần vội vàng.

Hơn nữa, mười ngày sau bước sang giai đoạn Trừ Bệnh, khí huyết chi lực sẽ càng mạnh hơn, tấn công ổ bệnh càng thêm dễ dàng.

Dù sao việc tấn công ổ bệnh cũng không phải là không có nguy hiểm, cho dù là tấn công bất cứ một ổ bệnh nào thì đều có nguy cơ khiến cho ổ bệnh tái phát một lần nữa trên thân thể.

Nếu như không nắm chắc, hắn tấn công ổ bệnh dịch võ giả mà thất bại, bệnh dịch võ giả này sẽ lập tức bộc phát khiến cho hắn chết đột ngột.

Vì thế Vương Thăng vẫn quyết định chờ khí huyết chi lực tăng mạnh thêm rồi mới quay lại.


Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thuật nội đan có thể điều khiển "Khí" của bản thân nhưng lại chia ra giai đoạn "Trừ Bệnh" này.

Giai đoạn này hễ không cẩn thận là có thể chết người đấy.

Vương Thăng càng tu luyện thì càng thêm hiểu rõ.

"Cho nên ta vẫn phải tiếp tục tăng cường khí huyết chi lực.

"Tám đoạn cẩm là pháp môn nền tảng của hắn, muốn xây được tòa nhà cao vạn trượng thì trước hết phải có một nền móng tốt, bởi vậy tầm quan trọng của Tám đoạn cẩm cũng không kém Thuật nội đan là bao.

Nhờ có Tám đoạn cẩm mà lực lượng của hắn bây giờ khó mà đoán được, Vương Thăng chỉ biết bản thân hắn rất mạnh mà thôi, dù sao cảnh giới tăng lên tức là võ lực tăng lên.

Vương Thăng hưởng thụ cảm giác dần trở lên mạnh mẽ như thế này vì vậy hắn càng ra sức luyện tập Tám đoạn cẩm.

.