Chân Linh Cửu Biến

Chương 1418: Bảng xếp hạng sau cùng (1)Bảng điểm chiến công của pháp tưởng trung kỳ có thể nói là biểu hiện trực quan thực lực của toàn bộ nhân tộc tu luyện giới đời thứ ba đích truyền tu sĩ Chiến công bảng này có thể nói thể hiện vừa là thành tựu của đệ tử đời thứ ba của các phái bồi dưỡng, lại có thể xem là dự diễn trước thế đi của các nhà môn phái tương lai năm ba trăm năm tới.

Nguyên vốn đương nhiên ý nghĩa trọng yếu nhất, tranh đoạt chiến công bảng vốn xem ra cũng kịch liệt nhất lại bởi vì Lục Bình ngang trời xuất thế mà khiến cho tất cả mọi người chỉ có thể đủ đi tranh đoạt tên thứ hai.

Trên thực tế, ngoài Lục Bình, sự cạnh tranh ở bảng điểm chiến công của pháp tướng trung kỳ vẫn cực kỳ kịch liệt.

Sau Tần Thế Quân, điểm chiến công của Vũ Văn Phi Tường đạt tới ba trăm năm mươi điểm, chỉ kém chín điểm đành phải xếp thứ ba. Chênh lệch đó cũng chính là chênh lệch với ba con Huyết Tu La, đối với Tần Thế Quân mà nói cũng không bảo hiểm.

Nhưng trên thực tế kém chín điểm trong mười lăm tên tu sĩ trước tiên đã có thể coi như là chênh lệch không nhỏ rồi. Xếp hàng thứ tư Tử Dương cung Phiền Minh Kiệt chênh lệch cùng Vũ Văn Phí Tường cũng chỉ có bảy điểm, đạt tới ba trăm bốn mươi ba điểm.

Sau Phiền Minh Kiệt là Trùng Thiện các Nam Cung Tiểu Kiếm, lấy ba trăm ba mươi chín điểm xếp hàng thứ năm.

Nam Cung Tiểu Kiếm làm Nam Phương Các chủ trong Trùng Thiên các bát phương Các chủ, nghe nói trong Trùng Thiên các đời thứ ba đích truyền cũng là sự tồn tại kế dưới Đông Phương Các chủ danh liệt thứ hai.

Người xếp hạng thứ sáu cũng có chút ngoài ý liệu của mọi người. Cửu Huyền lâu Nhất Nguyên lầu chủ Ngụy Chấn lấy ba trăm hai mươi bảy điểm xếp hạng sau Nam Cung Tiểu Kiếm.

Cửu Huyền lâu đời thứ ba đệ nhất đích truyền nhất, Ngụy Chấn xếp hàng thứ sáu vốn không xem là chuyện ngoài ý gì. Nếu đổi thành bình thường, địa vị của hắn ở tu luyện giới đó là sự tồn tại không phân cao thấp cùng Thủy Tinh cung Tần Thế Quân, Tử Dương cung Phiền Minh Kiệt. Hắn xếp hàng thứ sáu chẳng những không coi là xuất sắc, ngược lại chỉ là một thành tích tầm thường vốn phải như vậy mà thôi.

Nhưng chớ quên, lần này vì tranh đoạt chiến công bảng, bên người mấy tên đích truyền tu sĩ trọng yếu của các phái đều có sự giúp đỡ của những tu sĩ khác trong bản phái. Thời điểm vay tiêu ma la, làm tu sĩ giúp đỡ đại đa số đều sẽ đem một kích tối hậu giết ma là có thể đạt được chiến công giao cho đệ tử đích truyền cạnh tranh chiến công bảng.

Thậm chí có lúc môn phái tiền bối cũng sẽ xuất thủ tương trợ, cũng như Tần Thế Quân chém chết A Tu La chính là tiền bối Thủy Tinh cung đại tu sĩ bao vây thành trọng thương; Lục Bình chém chết con A Tu La thứ nhất cũng bởi vì Lâm Vũ lão tổ trước đó đã đánh lén làm nó trọng thương vân vân.

Vậy mà tất cả những thứ ủng hộ đó đối với Ngụy Chấn mà nói đều không có: làm Cửu Huyền lâu đệ nhất đích truyền bị ma la đại quân vây khốn, trừ hắn theo Chu Bát Ta lặn ra từ trong Cửu Huyền lâu, từ đó có tư cách bên ngoài cạnh tranh chiến công bảng cùng tu sĩ của các phái như vậy, còn lại Cửu Huyền lâu tu sĩ không người nào có tư cách cạnh tranh chiến công bảng.

Hơn nữa Chu Bát Tả bởi vì một thân một mình xâm nhập trong ma la đại quân chém chết Thiên Ma mà bị thương rất nặng. Ngụy Chấn cũng không cách nào từ chỗ của bản phái tiền bối lấy được cánh tay trợ giúp chút nào. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn dựa vào thực lực tự thân, một người một ngựa đem điểm chiến công một đường vọt tới vị trí thứ sáu của chiến công bảng, tu vị thực lực của hắn đã không thể nghi ngờ.

Xếp hạng của Thiên Huyền tông thủ lĩnh đích truyền Tào Kiếm Bình cũng có chút tuột xuống. Hiện giờ nàng ta đã xếp hạng thứ bảy, điểm chiến công cũng bất quá ba trăm mười ba điểm. Khoảng cách chênh lệch tên thứ sáu có hơn mười bốn điểm, kém điểm trong mấy vị tu sĩ đứng hàng trước đã coi như không ít.

Ngũ Hành tông Hoa Vô Lượng lấy ba trăm mười điểm xếp hàng thứ tám, tùy thời cũng có thể vượt qua Thiên Huyền tông đệ nhất đích truyền. Ngũ Hành tông đệ nhất, hai vị đích truyền Đồ Cao Sơn cùng với Mộc Trường Sinh trước sau bỏ mạng trong tay của Lục Bình, thực lực của Ngũ Hành tông đích truyền tu sĩ cũng giảm xuống không ít.

Nghe nói lần này Ngũ Hành tông tân nhậm Hành thổ Củ Tử trong giao chiến cùng ma la đại quân lần nữa vẫn lạc, thật có thể cũng coi là họa bất đan hành rồi.

Lăng Vân cốc làm một trong Lục Đại Thánh Địa, đệ tử đích truyền duy nhất vừa tiến vào trước mười chỉ có thể xếp hàng thứ chín. Điểm chiến công cũng chỉ có ba trăm lẻ bảy điểm, thành tích này thật không quá tươi sáng. Tuy nhiên Trương Tri Phi chiếm một đạo thanh quang trong bảy đạo hồng quang của Lăng Vân cốc, cùng Ngũ Hành tông Hỏa Vô Lượng chỉ có thể xem là thứ ba đích truyền, cùng Lục Đại Thánh Địa khác không đệ nhất thì đệ nhị đích truyền so ra kém hơn một bậc, vì vậy xếp hạng như vậy cũng có thể hiểu được.

Lăng Vân cốc lần này mặc dù cũng sai phái lực lượng của tông môn trì viên Cửu Huyền lâu, chỉ là bởi vì Vô Tân Sơn yêu tộc thế lực kiềm chế, khiến cho Lăng Vân cốc thủy chung không cách nào làm ra lực cứu viện Cửu Huyền lâu. Mặc dù cũng phát ra một vị Thuần Dương, nhưng số lượng đại tu sĩ cùng với pháp tướng sơ trung kỳ tu sĩ của họ cũng không nhiều, trong Ngũ Đại Thánh Địa, Lăng Vân cốc lần này xuất lực coi như là ít nhất.

Trên thực tế Lăng Vân cốc còn có một vị đích truyền cũng thượng bảng giống vậy. Người này là Lăng Vân cốc đệ nhất đích truyền Tử quang Lỗ Trí Xuyên. Tuy nhiên hắn tới lúc này lại vào thời điểm mười ba vị Thuần Dương mưu tính ma la đại quân sắp đến tổng công cuối cùng, đã bỏ lỡ phần lớn sự tích lũy của tu sĩ lúc tiền kỳ.

Vậy mà mặc dù như thế, trong đại chiến tiêu diệt ma la ở cuối cùng, vị Lăng Vân cốc đệ nhất đích truyền đó trong mấy ngày cuồng lược hơn hai trăm điểm, nhất cử leo lên chiến công bảng của pháp tướng trung kỳ. Mặc dù đứng hàng sau, nhưng cũng thực chứng minh thực lực Lăng Vân cốc đệ nhất đích truyền của hắn!

Xếp hàng thứ mười là Tạ Thiên Dương, điểm chiến công với ba trăm điểm.

Sau khi Tử Dương cung doanh bàn bị công phá, Tạ Thiên Dương bởi vì bị thương mà khiến cho điểm chiến công một đường trượt xuống. Đợi đến thời điểm hắn phục xuất, xếp hạng của hắn cơ hồ đã bị tuột xuống tới vị trí thứ hai mươi.

Nhưng trong trận chiến cuối cùng mấy ngày, Tạ Thiên Dương đồng dạng là phấn khởi đuổi thẳng, điểm chiến công một đường tăng vọt, cuối cùng sát nhập vào trước mười. Tử Dương cung cũng trở thành sự tồn tại duy nhất trong Lục Đại Thánh Địa có hai vị môn hạ đệ tử tiến vào trước mười.

Xếp hàng thứ mười một chính là Vũ Văn Khác, không thể không nói Vũ Văn thế gia lôi thuật thần thông đối với ma la có ưu thế tiên thiển. Mặc dù cuối cùng hắn không giữ được xếp hạng trước mười, nhưng chiến công với hai trăm chín mươi mốt điểm cũng đủ nói rõ địa vị giơ chân nặng nhẹ trong ma la tai ương của Vũ Văn thể gia.

Xuất hiện sau Vũ Văn Khác là một khuôn mặt mới mẻ, người nọ gọi là Lương Kiếm Phi, lấy chiến công với hai trăm tám mươi điểm xếp hàng thứ mười hai. Trước đó, người nọ một mực chưa từng xuất hiện trước hai mươi của chiến công bảng, lần này trải qua đánh một trận cuối cùng nhất cử tiến vào trước mười lăm tên, có thể được cho là một thớt hắc mã!&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.