Chân Linh Cửu Biến

Chương 1623: Trăm năm (2)Có lẽ bởi vì có Thánh Địa tông môn ở sau lưng xúi giục, có lẽ bởi vì tham lam, chỉ qua ba bốn mươi năm, chuyện mấy ở vị Thuần Dương khiến cho Vũ Văn thế gia làm hội đầu thổ kiểm trước đó tựa hồ sớm đã bị người quên đi, vì vậy sự chèn ép nhằm vào những tông môn này lần nữa bắt đầu.

Nhưng mà mũi dùi mới vừa chia ra, những đại thần thông giả trong những năm gần đây không biết trân ở đâu, thậm chí làm cho người ta cảm thấy rằng họ đã bỏ mình đạo tiêu, đột nhiên tuôn ra, đem ngọn lửa nhen nhóm đó dập tắt ở trạng thái manh nha.

Lần này xui xẻo là Cẩm Lý yêu tộc cùng Bắc Hải yêu tộc. Lục Thiên Bình im tiếng biệt tích không biết bao lâu đột nhiên xuất hiện ở thượng du của Ngọc Lan Hà, một người độc kiếm tiến vào Ngọc Lan Hà bộ lạc chỗ Cẩm Lý nhất tộc, chém liên tục hai vị pháp tướng sơ kỳ, ba vị pháp tướng trung kỳ, một vị pháp tướng hậu kỳ tổng cộng sáu vị pháp tướng tu sĩ, ngoài ra còn làm bị thương nặng hai vị đại tu sĩ nghênh ngang mà đi, thuận tay còn đoạt đi Cẩm Lý nhất tộc truyền thừa chí cao kiếm thuật thần thông thiên môn kiếm trận. Cẩm Lý nhất tộc Thuần Dương lão tổ đuổi không kịp, toàn bộ Cẩm Lý nhất tộc trên dưới trở nên rét run, sự hợp tác cùng Bắc Hải Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc coi như nửa đường gãy gánh.

Mà Bắc Hải yêu tộc âm thầm liên hiệp Bắc Hải mấy nhà tông môn phát động đánh bất ngờ Chân Linh phái cũng bị Chân Linh phải hoàn toàn đánh tan. Lần này trong Chân Linh phái xuất hiện một vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ mới vừa tấn cấp. Sự xuất hiện của Mai Thiên Cầm lấy thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ trấn áp Hải Diễm môn cùng Thủy Yên các khiếu khích.

Lúc đối mặt Bắc Hải yêu tộc tấn công, Chân Linh phát lại có một vị đệ tử đời thứ ba danh dương thiên hạ!

Đối mặt thú triều của yêu tộc ở hải vực nhấc lên, Chân Linh phải thậm chí không nhúc nhích dùng bảo thuyền. Thiên Tượng lão tổ cùng Khương Thiên Lâm hai vị đại tu sĩ chặn lại hai vị đại tu sĩ của yêu tộc. Trong khi đó một vị đại tu sĩ khác bị một vị pháp tướng trong kỳ tu sĩ kéo lại bước chân.

Vị pháp tướng trong kỳ tu sĩ đời thứ ba cũng không phải là Ân Thiên Sở đại phóng tia sáng kỳ dị trước đó, mà là một Chân Linh phái đích truyền tu sĩ Cơ Thiên Hiên tinh thông luyện chế khôi lỗi, trước chẳng qua là ở Chân Linh phải có chút danh tiếng.

Sau khi Lục Bình đem thân ngoại hóa thân truyền thừa từ chỗ của Long Hòe lão tổ có được giao cho Cơ Thiên Hiên, vốn Cơ Thiên Hiên được xưng một trong Chân Linh tam kiệt cùng “Một tiên một ma” liên hoàn toàn kéo ra thấy rõ sự chênh lệch, thậm chí muốn nhanh chóng bị người quên đi trong số tu sĩ đời thứ ba kiệt xuất của Chân Linh phái xuất hiện không ngừng như giếng phun.

Mà loại cảm giác bị người quên lãng rốt cục biến mất sạch sau khi Cơ Thiên Hiên lấy thân ngoại hóa thân thuật luyện chế thành công hai đầu bản mệnh khối lội, nhất cử vượt qua lần đầu tiên lối kiếp.

Dựa vào hai đầu bản mệnh khôi lỗi như cánh tay chỉ điểm phối hợp cùng bản thể, Cơ Thiên Hiên lấy pháp tướng trung kỳ tu vi chặn lại một vị Nguyên Thủy Cự Ngạc tộc đại tu sĩ tấn công. Rồi sau đó Ân Thiên Sở lẩn trốn trong chiến trường đột nhiên xuất thủ tập sát, nhất cử bị thương nặng đầu Nguyên Thủy Cự Ngạc đó.

Sau đó hai người liên thủ triển khai đuổi giết, đem vị yêu tộc đại tu sĩ hoàn toàn giữ lại ở Chân Linh phái hải vực.

Bắc Hải yêu tộc sách động thú triều lần này rất nhanh sau đó bởi vì cho rằng yêu tộc đại tu sĩ vẫn lạc mà tan rã. Yêu tộc trên dưới hiển nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng phía Chân Linh phái cũng bỏ ra giá cao không nhỏ. Đặc biệt là Chân Linh phái vừa ngăn cản thú triều, vừa phải trấn áp Thủy Yên các cùng Hải Diễm môn quấy rối, càng thêm đưa đến Chân Linh phải xuất hiện mấy vị pháp tướng tu sĩ tử thương.

Như vậy, tu luyện giới lần nữa bình tĩnh năm sáu chục năm, sự tính toán nhằm vào đám đồng minh năm phái Thiên Huyền tông lần nữa đến, lần này xui xẻo là Thủy Tinh cung, Tử Phù các, Phong Lôi đảo, Ngũ Hành tông, Thái Huyền tông Linh Vũ tông, Hậu Thổ tông cùng Lưu Vân các.

Trong lúc Thủy Tinh cung cùng ba phái ở Đông Hải lần nữa khơi mào sự đoan, lấy Ngũ Hành tông cầm đầu mấy nhà Trung Thổ tông môn đột nhiên giết chạy bảo đảo trong Thiên Huyền tông sở hạt hải vực, cố gắng cướp đoạt đại hình linh thạch khoáng mạch của bảo đảo.

Trong những Trung Thổ tông môn trừ Ngũ Hành tông ra, vốn Thái Huyền tông có thực lực cường thịnh nhất. Không biết sao những năm gần đây Thái Huyền tống đại tu sĩ lần nữa vẫn lạc trong tay của Thiên Huyền tống cùng với Lục Bình, thực lực bị suy yêu rất nhiều. Hôm nay sớm đã bị Lưu Vân các vượt qua, thành ra nương cậy vào Ngũ Hành tông tông môn thế lực lớn nhất.

Sau khi Thái Huyền tống ngày càng suy sụp, thể lực của Vân Thiên các thừa dịp nổi lên. Đặc biệt sau khi Cửu Huyền lâu bị công hãm, Vân Thiên các nhân cơ hội đem bổn phái thế lực khuếch trương về phía nam. Họ thu được không ít vốn thuộc về hạt địa của Cửu Huyền lâu, môn phái thể lực lấy được phát triển đủ lớn.

Rồi sau đó ở hai mươi năm trước, Vân Thiên lão tổ cầm quyền tu sĩ của Lưu Vân các thành công cho gọi lần lôi kiếp thứ ba thành tựu Thuần Dương Thực lực của Lưu Vân các càng tăng mạnh, ở Thanh Minh Giang về phía bắc, rất có thanh thể sánh giang bằng cùng Thiên Huyền tông.

Nhưng ngay vào lúc này Trung Thổ năm nhà tông môn cố gắng liên hiệp xuất thủ, thì Tiểu Bạch Vũ, Chu Bát Ta, Thất Phiến, Mãn Nguyệt, Lâm Vũ, Lục Thiên Bình, năm người phảng phất hẹn xong ở hải ngoại cùng Trung Thổ đồng thời xuất thủ.

Tiêu Bạch Vũ ở Đông Hải đại bại Thủy Tinh cung hai vị Thuần Dương tu sĩ liên thủ đuổi giết. Lâm Vũ lão tổ cùng Chu Bát Tả mặc dù cuối cùng thua chạy, nhưng cũng trợ giúp Tiêu Dao các ổn định thế cục. Chân Linh phải cùng Lạc Tâm phái vẫn có quyền chưởng khống lớn nhất đối với Vẫn Lạc bí cảnh. Tuy nhiên nguyên Bắc Minh cựu địa cũng phần lớn rơi vào trong đám ba phái Thủy Tinh cung chưởng không.

Lúc này từ Bắc Hải lần nữa truyền tới tin tức, Bắc Hải Chân Linh phái chưởng môn, Liễu Thiên Linh lão tổ lão sư của Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên Lục Thiên Bình thành công vượt qua lối kiếp lần thứ hai, thành vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ thứ năm của Chân Linh phải kế Thiên Tượng, Khương Thiên Lâm, Lục Thiên Bình, Mai Thiên Cầm!

Hôm nay Chân Linh phái ở Bắc Hải uy thế đã vượt qua năm đó Phi Linh phái chưởng khống Bắc Hải rất nhiều. Dấu chân của Chân Linh phái tu sĩ đã không giới hạn với một góc Bắc Hải nữa, mà là bắt đầu giao thiệp với Đông Hải cùng Trung Thổ. Đặc biệt là ở đồng bộ duyên hải bên trong phạm vị thế lực của Thiên Huyền tông cùng Thiên Nguyệt tông, càng có thể thường thấy Bắc Hải tu sĩ tới Trung Thổ du lịch.

Mà giống vậy, hôm nay Bắc Hải cũng không còn bế tắc giống như trước, cũng không thiếu Trung Thổ tu sĩ nguyện ý thông qua siêu viên trình cự ly Truyền tống trận đi tới Bắc Hải kiến thức bất đồng phong thổ nhân tình.

Ở Trung Thổ, Lưu Vân các Thuần Dương tu sĩ Vân Thiên lão tổ ý khí phong phát chưa xuất linh môn hạ tu sĩ chạy tới Thiên Huyền tông hải vực, liền bị Lục Bình tự mình tìm tới cửa, sau đó đuổi giết kéo dài đến một tháng!&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.