Chân Linh Cửu Biến

Chương 1672: Chấn động (hạ)Trước khi Lục Bình lấy được công pháp tiếp sau của “Long Đằng Tinh Hà quyết”, tu luyện giới có liên quan truyền thuyết của Tam Linh Ngũ Hành Diệp chỉ có thuyết pháp từ chỗ của Quy đạo nhân lưu truyền xuống có thể dùng tới khối phục bổn nguyên thương thể của tu sĩ, trừ điều đó ra, không còn những thứ khác.

Cho tới nay, Lục Bình cuối cùng cảm giác dùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp có thể trị liệu khôi phục pháp tướng tu sĩ bị tổn thương bổn nguyên thật có chút lãng phí. Lục Bình vì bồi dục ra một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp thành thục cần thiết bỏ ra giá cao cực lớn là một viên pháp tướng hậu kỳ Mộc Loan kim đan rút ngắn chu kỳ sinh trưởng của Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Trừ điều đó ra còn cần từ huyền cấp hạ phẩm mãi cho đến thiên cấp thượng phẩm ngũ hành thiên địa linh vật cung cấp cho sự cần thiết trưởng thành của Tam Linh Ngũ Hành Diệp.

Mà kết quả tiêu hao khổng lồ như thế sau cùng bất quá là vì khôi phục mấy vị pháp tướng tu sĩ bị tổn thương bổn nguyên. Nhưng trên thực tế bốn mươi lăm loại thiên địa linh vật chỉ dùng để bồi đục Tam Linh Ngũ Hành Diệp đều đủ một nhà tông môn dùng để bồi dưỡng gần mười vị pháp tướng tu sĩ, vô luận như thế nào xem ra đều có chút cảm giác không thường thất.

Cho dù lấy tài sản ban đầu của Lục Bình, sau khi đem Tam Linh Ngũ Hành Diệp dùng năm loại thiên cấp hạ phẩm linh vật bồi dục ra chiếc lá thứ bảy cũng đã lực có không kịp rồi. Nếu không phải sau đó trong Ngũ Hành Quy Tàng thu nạp đầy đủ Ngũ Hành bổn nguyên linh khí, trực tiếp thôi sanh thành thục Tam Linh Ngũ Hành Diệp, Lục Bình thậm chí có thể cuối cùng không thể không từ bỏ khả năng tiếp tục bồi dục cây thần bí linh thảo này,

Nhưng mà bây giờ Lục Bình chỉ là cảm thấy may mắn, may mắn trong tay của mình lại có một món linh vật xưng là cực kỳ hãn hữu trong vô hạn tinh không như vậy, hơn nữa đem nó thôi sanh thành công.

Lục Bình há mồm phun một cái, Thuần Dương Chi Châu từ trong miệng bắn ra. Hôm nay dưới Thuần Dương pháp tướng dựng dưỡng, Thuần Dương Chi Châu đã trở thành bổn nguyên của Long chi pháp tướng tụ lại. Nhưng trong viên Thuần Dương đó, một cây Tam Linh Ngũ Hành Diệp do Lục Bình ban đầu bồi dục ra hoàn toàn thành công liền một mực phong ấn trong đó.

Đợi đến sau khi Lục Bình thành tựu Chân Linh, sẽ có thể thông qua cây linh thảo này điện định bổn nguyên chi cơ. Một khi thất đại bản nguyên căn cơ điện định, Lục Bình tuy rằng vẫn không cách nào ở phương thế giới này đột phá giai đoạn thứ nhất của cảnh giới Chân Linh, nhưng có thể đủ cơ sở vì tu vị tương lai đề thăng điện định kiện thực.

Một khi thành công thoát khỏi phương thế giới này trói buộc, tu vị của Lục Bình tất lần nữa nghênh đón sự tăng trưởng cuồng tiêu. Hơn nữa điện định thất đại bản nguyên căn cơ sẽ khiến cho tu vị của Lục Bình trước khi tu luyện viên mãn thất đại bản nguyên cũng dung hợp thành tựu lội chi bản nguyên cơ hồ không gặp phải tình cảnh chướng ngại quá lớn.

Càng trọng yếu hơn chính là, bởi vì điện định xong thất bại bản nguyên căn cơ, Lục Bình thành tựu Chân Linh điện định thủy chi bản nguyên sau đó sẽ có thể đồng thời kiểm tu những lục đại bổn nguyên khác cho đến viên mãn, mà không tốt hướng những Chân Linh tu sĩ khác như vậy. Bởi vì không có tinh không linh vật điện định những bổn nguyên căn cơ khác, vì vậy không thể không nhất nhất ngưng luyện mỗi một đạo bản nguyên căn cơ, như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ bị trì hoãn rất lớn.

Nói cách khác sau khi Lục Bình thành tựu Chân Linh, cần làm bất quá chính là cố gắng tu luyện trên cơ sở của thất đại bản nguyên căn cơ tu luyện viên mãn một trong đó mà thôi.

Trên thực tế sau khi Lục Bình lên cấp Thuần Dương, hắn đã có thể cảm nhận được bản thân của Tam Linh Ngũ Hành Diệp cùng Long chi pháp tướng trong Thuần Dương Chi Châu sinh ra một loại hộ ứng hơi yếu. Lục Bình vẫn cho rằng loại hô ứng đó phải tới từ công hiệu chữa trị bổn nguyên thương thế của Tam Linh Ngũ Hành Diệp, bây giờ nhìn lại xem ra không ngừng chỗ này. Hôm nay Lục Bình chưa thành tựu Chân Linh, như vậy loại hố ứng này phải làm là thành lập trên Thủy Linh Diệp trong thủy chúc bồn nguyên cùng Tam Linh Ngũ Hành Diệp khi Lục Bình chưa tu luyện viên mãn.

Nhìn chằm chằm Tam Linh Ngũ Hành Diệp phong ấn trước mắt cùng Thuần Dương Chi Châu, hai mắt của Lục Bình chớp lóe ánh sáng nóng bỏng. Hắn không ngờ một cây linh thảo nho nhỏ như vậy lại sẽ là tinh không linh vật cực kỳ hiếm thấy trong vô hạn tinh không. Chẳng qua là trong phương thế giới này vốn không phải là địa phương để vật linh dị như thế này có thể dựng dục.

Hạt giống của Tam Linh Ngũ Hành Diệp mà ban đầu Lục Bình có được từ Thất Tinh động thiên rốt cuộc đến từ đâu?

Dựa theo Long Hòe lão tổ nói, sau khai thiên thất tổ, Bắc Băng nguyên một tòa lối đi đi thông bên ngoài phương thế giới được khai thiên thất tổ khai ích trở thành một tòa tuyệt địa. Từ khai thiên đến bây giờ ba vạn năm, Chân Linh tu sĩ thành tựu tu luyện giới chưa từng có một người chân chính rời đi phương thế giới này. Như vậy ban đầu hạt giống của Tam Linh Ngũ Hành Diệp vốn không phải xuất hiện trong phương thế giới này cũng chỉ có thể là vật được khai thiên thất tổ lưu tồn xuống.

Mà thông qua sự ghi lại sau khi tu luyện giới lưu truyền có liên quan ban đầu Giao đạo nhân ngộ cùng độc đan của Quy đạo nhân mà bổn nguyên bị tổn thương, Thất Tinh quân tử đã từng thỉnh giáo Quy đạo nhân, tựa hồ trong tay Quy đạo nhân không có Tam Linh Ngũ Hành Diệp. Như vậy hạt giống Tam Linh Ngũ Hành Diệp tại sao lại xuất hiện trong Thất Tinh động thiện, tại sao lưu lại ghi chép có liên quan Tam Linh Ngũ Hành Diệp rõ ràng như thế?

Nếu lấy trước đây Lục Bình dĩ nhiên đầu óc mơ hồ, sau khi lấy được toàn bộ công pháp của “Long Đằng Tinh Hà 7 quyết”, hắn cũng lần nữa lại đưa mắt nhìn chăm chú về phía vị Quy đạo nhân đó.

Ban đầu trong Nam Hải Ngũ Hành Quy Tàng, nếu không phải Tam Linh Ngũ Hành Diệp thừa dịp thu nạp đầy đủ Ngũ Hành Bản Nguyên Chi phí mà hoàn toàn thành thục, Lục Bình vẫn không biết phải đi đâu tìm năm loại Ngũ Hành chúc tính thiên cấp trung phẩm cùng với năm loại thiên cấp thượng phẩm thiên địa linh vật đồng dạng.

Dựa theo sự miêu tả trong “Long Đằng Tinh Hà quyết” đối với cảnh giới tu luyện sau khi thành tựu Chân Linh, Quy đạo nhân ở Nam Hải đạo tràng, Ngũ Hành Bản Nguyên Chi Khí bàng bạc nồng đặc trong Ngũ Hành Quy Tàng tựa hồ chiếu kỳ Quy đạo nhân phải là một vị tồn tại cùng Hồ đạo nhân, Viên đạo nhân thu thập đủ nằm loại bồn nguyên căn cơ đem tu luyện viên mãn mới phải.

Trong “Long Đằng Tinh Hà quyết”, Giao đạo nhân cũng ghi lại rõ ràng tu vi của Quy đạo nhân chỉ thu thập đủ bốn loại bổn nguyên, chính là hai người cùng Thiền đạo nhân có tu vị thấp nhất trong khai thiên thất tổ mới đúng!

Như vậy Quy đạo nhân rốt cuộc là tu vi Chân Linh cảnh giới thứ tư, hay là tu vi Chân Linh cảnh giới thứ năm, hay hoặc giả ông ta là tu vi cảnh giới thứ năm lại trước mặt Giao đạo nhân ngụy trang thành tu vi cảnh giới thứ tư?

Nếu thật là loại người sau, như vậy mục đích Quy đạo nhân ẩn giấu tu vị của ông ta là vì sao? Ban đầu Giao đạo nhân từ chỗ của Quy đạo nhân ngộ phục độc đan tổn thương hết bổn nguyên căn cơ của ông ta rốt cuộc là Quy đạo nhân cổ ý hay vô tình?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.