Đại Đạo Độc Hành

Chương 874-2: Liệt hỏa hung hung bát ngục viêm! (2)Chúng Sinh Lâm, Lạc Ly lấy Anh hùng đạo làm biểu tượng Chúng Sinh Lâm, chỉ cần anh hùng đạo đạt tới đại thành, là có thể coi như Chúng Sinh Lâm đại thành.

Lạc Ly ngưng kết ra Tha hóa tự tại phân thân thứ nhất. Tức là tiểu thành. Anh hùng đạo hiện tại tuy chỉ có được mười sáu anh hùng, nhưng mà lại có được chín trăm tám mươi lăm tiên binh nhân kiệt, người người đều là Tha hóa tự tại phân thân, cái này cũng là thể hiện Chúng Sinh Lâm đại thành.

Nhưng mà Chúng Sinh Lâm đại thành này, chỉ là đại thành bình thường, cũng không phải là loại chung cực đại thành như Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải. Chỉ có thể tính chỉ miễn cưỡng quá quan!

Lạc Ly tinh tế tính toán, sau đó nói: “Đến lúc rồi, có thể động!”

Lạc Ly bắt đầu tu luyện Vạn Ngục Viêm!

Vạn Ngục Viêm ba mươi sáu ngục. Lạc Ly cho tới nay, đều chưa có tu luyện một chút ít, bởi vì Lạc Ly chính là địa hỏa tiên thân, một khi tu luyện, hoàn toàn định hình, pháp môn khác lại khó tinh tiến!

Nhưng mà hiện tại Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, đã đại thành, Kim Phù Đồ cũng chính là như thế, Chúng Sinh Lâm chính là Thần ma đạo, siêu thoát ở ngoài Hỗn Nguyên ngũ pháp, không chịu ảnh hưởng của Vạn Ngục Viêm, cho nên đến thời điểm Lạc Ly tu luyện Vạn Ngục Viêm!

Lạc Ly nhẹ nhàng niệm chú:

“Nhất khí chiêu hồi, phiếm hà phi phi, khảm li giao dung, tụ hỏa khai quan, chân nhất phân diễn, vạn vật hữu hình, hư không tự tri, cấp cấp như luật lệnh, Vạn Ngục Viêm, còn không xuất hiện, còn đợi khi nào! Hiện!”

Oành, một tiếng nổ, ngũ pháp thánh địa Vạn Ngục Viêm của Lạc Ly, lập tức đốt cháy lên, lửa cháy vô tận, đốt trời dựng lên!

Nháy mắt, Lạc Ly cảm giác được vô cùng thoải mái!

Một loại lực lượng vô tận, rót vào đến trong cơ thể mình, đại địa dưới chân, viêm năng vô tận truyền đến, lực lượng đang vô tận kéo lên!

Lạc Ly thở ra một hơi dài, khống chế chính mình, không được bị lực lượng này hôn mê đầu não, chỉ có lực lượng chính mình nắm trong tay, mới là lực lượng chân chính thuộc về chính mình!

Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện!

Một lần tu luyện này, Lạc Ly nhất thời phát hiện, Vạn Ngục Viêm này, quả thực chính là giống như vì hắn định thân chế tạo!

Ngục thứ nhất Sáng thế linh ngục hỏa, Lạc Ly bất quá dùng một ngày, liền luyện thành!

Trong hỏa diễm này, có lực sinh mệnh vô tận, không là hủy diệt, là đốt cháy, mà là tân sinh, sáng tạo! Nhìn ánh lửa linh ngục này, Lạc Ly tự nhiên nắm trong tay, vận dụng trong lòng, vô cùng thống khoái thoải mái!

Tiếp tục tu luyện!

Ngục thứ hai Thánh thế chân ngục hỏa, cũng là một ngày, chính là luyện thành, Thánh thế chân ngục hỏa này ngầm hàm chứa mười tám loại hỏa năng, đại biểu hỏa hiện thực.

Đệ tử Hỗn Nguyên tông bình thường tu luyện, cần đi tìm mười tám loại hỏa năng này, tụ tập mà thành, mới có thể luyện thành pháp này, nhưng mà Lạc Ly có chân hỏa trong người, không cần tìm kiếm hỏa năng gì, một ngày là được!

Tiếp tục tu luyện!

Ngục thứ ba Diệt thế tịnh ngục chích, lúc này đây lại là một ngày, chính là luyện thành, hỏa diễm này tựa như có như không, giống như hoàn toàn biến mất, không có một chút hỏa diễm nào, nhưng mà nó lại tồn tại chân thật, hỏa diễm này hóa thành hỏa diệt thế, phá diệt vạn vật!

Ngục thứ nhất Sáng thế linh ngục hỏa, chính là hỏa sáng thế, ngục thứ hai Thánh thế chân ngục hỏa, chính là hỏa hiện thực, ngục thứ ba Diệt thế tịnh ngục chích chính là hỏa diệt thế, ba cái hình thành một cái tuần hoàn, cái này vốn là ba đại hỏa ngục khó luyện chế nhất Vạn Ngục Viêm Hỗn Nguyên, nhưng mà ba ngày Lạc Ly liền luyện thành!

Lạc Ly mỉm cười, mười phần hối hận, không có sớm một bước tu luyện Vạn Ngục Viêm này, đây mới là pháp thuật thích hợp chính mình nhất trong các pháp thuật Hỗn Nguyên tông!

Tiếp tục tu luyện, bất quá pháp thuật phía sau không còn có hiện tượng một ngày liền thành!

Ngục thứ bốn Thánh quang minh ngục hỏa, dùng thời gian ba ngày, đây là quang minh thánh hỏa, vô cùng tinh thuần, ở bên trong thánh hỏa này, vạn tà phá diệt, vạn vật hủy diệt!

Ngục thứ năm Ám diệt ma ngục viêm, cũng là ba ngày, đây là hỏa hắc ám, hắc đáng sợ, ám kinh nhân, luyện hóa thiên địa, hủy diệt vạn vật!

Ngục thứ sáu Thiên lôi cức ngục viêm, là lôi hỏa từ bầu trời rớt xuống, chí cương chí thuần, chuyên phá tà ma. Ngục thứ bảy Liệt phong nộ ngục phần, hỏa diễm như gió, như ảnh đi theo, theo gió bay múa, phiêu tán trong thiên địa, chỗ nó đến, vạn vật bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi! Ngục thứ tám Thái ất thanh ngục chử, là hỏa ất mộc, sơ sinh bất liệt, chính là không cách nào tắt, nấu đốt vạn vật.

Không đến một tháng, Lạc Ly liền luyện thành tám ngục liệt diễm đầu tiên của Vạn Ngục Viêm, đây là người đầu tiên trong lịch sử Hỗn Nguyên tông, cho tới bây giờ cũng không có ai luyện thành Vạn Ngục Viêm như thế!

Luyện thành tám loại Vạn Ngục Viêm, Lạc Ly cảm giác được toàn thân đều là lực lượng, một cái Hỏa tuyệt đạo thuật cuối cùng, mơ hồ hấp thu lực tám loại Vạn Ngục Viêm này, chuẩn bị thành hình.

Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn tuyệt đối tìm một chỗ không người, tu luyện thật tốt, đem Hỏa tuyệt đạo thuật này, hoàn toàn tu luyện ra.

Một lần trước, tiểu thế giới hắn cùng Thiên Đô đại chiến, đã thành sân tu luyện của Lạc Ly, ở nơi đó hắn bắt đầu tu luyện một Hỏa tuyệt đạo thuật cuối cùng của chính mình.

Ở đây Độ Ách Hồng Liên, Phần Thần Vô Sinh, Hỏa Hải Phần Thiên, Lạc Ly lần lượt sử ra!

Từng đạo hỏa diễm, ở trong tiểu thế giới này, phần thiên diệt địa, Lạc Ly mạnh mẽ rống to một tiếng!

Oành một tiếng, ở trong thiên địa này, vô số hỏa diễm, ngưng kết cùng một chỗ, từ trời cao, hóa thành một hỏa cầu thật lớn, ầm ầm hạ xuống!

Oành, hỏa cầu này đánh xuống đại địa, lập tức dẫn phát nổ mạnh kịch liệt, toàn bộ thế giới tiểu thiên, đều là run lên, bên trong đại địa, tạc ra một hố sâu thật lớn!

Sau đó ở bên trong hố sâu này, một cự nhân hỏa diễm đứng lên, ở đây chậm rãi dâng lên!

Cự nhân hỏa diễm này, cao ước chừng trăm trượng, chính là vô số hỏa diễm, tụ tập mà thành, cùng cự nhân hỏa diễm lúc trước ở thế giới Tà Liên Chủng giống nhau như đúc!

Đây là Hỏa tuyệt đạo thuật thứ bốn của Lạc Ly, Hỏa Thần hàng thế!

Cự nhân hỏa diễm này nhất thanh, xuất hiện là lúc, toàn bộ thế giới tiểu thiên đều giống như đang thiêu đốt, vô luận núi đá, dòng suối nhỏ, cây cối, toàn bộ tất cả, đều đang đốt cháy.

Lạc Ly, nhắm mắt, sau đó mở, thân thể hắn nháy mắt không thấy, dung nhập đến trong cơ thể cự nhân hỏa diễm này.

Cự nhân hỏa diễm này chính là Lạc Ly, Lạc Ly chính là cự nhân hỏa diễm này!

Hỏa Thần hàng thế!

Nắm trong tay thân hình hỏa diễm này. Vô tận viêm năng, tràn ngập toàn thân, vô tận lực lượng, đều ở trong tay!

Cảm giác này, thật sự là vô địch!

Lạc Ly thích cảm giác này, hơn nữa hắn còn có một cảm giác, mỗi khi chính mình luyện thành một Vạn Ngục Viêm, uy lực Hỏa Thần hàng thế này, liền cường đại một phần, nếu chính mình đem Tiểu Hồng trong Chúng Sinh Lâm, đồng thời dung nhập trong cự nhân hỏa diễm này, Hỏa Thần này sẽ càng mạnh!

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.