Thông tin truyện

Đồ Sơn Ca

Đồ Sơn Ca

Nguồn:

bachbon.wordpress.com, wattpad.com/user/MonNoos

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.1/10 từ 18 lượt
Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon)
Bìa: Thố Lạt
Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn.
Số chương: 14 chương. (5 Truyện.)

Bộ truyện này bao gồm những câu chuyển nhỏ lại.

Ở mỗi phần sẽ là những nhân  vật khách nhau.

Bình luận truyện