Thông tin truyện

Đúng Đúng

Đúng Đúng

Thể loại:

Đam Mỹ

Nguồn:

krazydreamy.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.4/10 từ 53 lượt
Nội dung nhãn mác: hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mã
Editor: Krazydreamy

Giới thiệu:

Cặp đôi học bá và học tra lại một lần nữa tặng đường, đưa cẩu lương.

"Mười năm sau song song, trăm năm sau đối đối"

Vốn là cậu và tớ ~

(đối là một cặp đối ngược, đối đối cũng là đúng đúng)

- -----

Hứa Gia Niên × Thịnh Huân Thư
Công học giỏi (học bá công) × thụ học dốt (học tra thụ)

Bình luận truyện