Thông tin truyện

Hoàng Hậu Quá Chính Trực

Hoàng Hậu Quá Chính Trực

Nguồn:

wattpad

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.3/10 từ 49 lượt
Cố Thanh trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bái Bồ Tát, khẩn cầu thi Thanh Hoa Bắc Đại, kết quả bái tiến vào một quyển sách bên trong

Trong sách Hoàng đế cùng Hoàng Hậu tương ái tương sát, Hoàng đế diệt Hoàng Hậu Mãn tộc, Hoàng Hậu vong Hoàng đế quốc gia.

Nàng thật là đúng dịp không khéo xuyên thành vong quốc Hoàng đế, vì mạng nhỏ suy nghĩ, nàng quyết định muốn xé ra Hoàng Hậu Thanh Phong nguôi trăng, giả nhân giả nghĩa Bạch Liên Hoa bề ngoài, sau đó phế hậu, làm cái vô tư Hoàng đế.

Xé xé phát hiện, Hoàng Hậu quá chính trực, khắp nơi vì nàng "Suy nghĩ", một điểm sai lầm đều không có.

Nói cẩn thận Bạch Liên Hoa người thiết đây?

Nàng vẫn không có nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Hoàng Hậu hàng đêm đều lại đây cùng nàng cùng phòng ngủ.

Nằm nằm, Hoàng Hậu bỗng nhiên vươn mình đặt ở trên người nàng, ngôn từ ôn nhu: "Nô tì thị tẩm, thế bệ hạ khoan y."

Hai ba lần thoát xiêm y của nàng, cực nóng hôn khiến lòng người ý thấp thỏm

Ngày thứ hai, Hoàng Hậu nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, nô tì sẽ đối với ngài phụ trách."

...

Hoàng đế: Ngự Sử a, ngươi làm sao hống thê?

Ngự Sử: Thần biện pháp chỉ sợ không thích hợp bệ hạ.

Hoàng đế: Nói.

Ngự Sử: Quỳ mặt bàn là.

Hoàng đế: Trẫm còn gì là mặt mũi ╭(╯^╰)╮

Quay đầu phân phó: Nhanh, cho trẫm tìm khối

Bình luận truyện