Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 1311: Dùng chiến nuôi chiến (2)Mục Tô Ca dị thường phẫn nộ, vội vàng lấy ra Đồ Đằng Trụ, trực tiếp liên hệ với Tiên Thiên Đế Quân, nói:

- Phụ thần, việc lớn không tốt! Dịch tiên sinh không biết chơi đùa chuyện gì, Trấn Thiên Quan đã thất thủ rồi!

Tiên Thiên Đế Quân nghe hắn nói vậy, vạn phần kinh hãi, vội vàng nói:

- Ngươi khoan hãy tấn công Trấn Thiên Quan, ít ngày nữa vi phụ sẽ tới, nhất định phải đoạt lại Trấn Thiên Quan! Người đâu! Mau mời Tử Quang Quân Vương!

Tử Quang Quân Vương vội vã chạy tới. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân ngưng trọng, nói lại tin tức Mục Tô Ca báo về. Tử Quang Quân Vương thoáng ngẩn người, hỏi:

- Hiện tại Dịch tiên sinh đang ở đâu?

- Còn chưa có tin tức báo về!

Tiên Thiên Đế Quân vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên có Thần tướng báo lại, nói:

- Đế Quân, Tộc Hoàng của mười sáu Thánh địa vây công Trấn Thiên Quan, toàn bộ đều bị Dịch tiên sinh chém chết sạch sẽ!

Tiên Thiên Đế Quân nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói:

- Là chuyện khi nào? Vì sao bây giờ mới báo?

Gã Thần tướng kia vội vàng nói:

- Đã là chuyện một năm trước rồi! Thuộc hạ nấp trong đám ngôi sao phụ cận Trấn Thiên Quan, biết được việc này lập tức ngựa không dừng vó chạy trở về báo tin!

Tiên Thiên Đế Quân nghi hoặc hỏi:

- Sao hắn vừa mới nhậm chức, đã có mười sáu Thánh địa tấn công Trấn Thiên Quan?

Tử Quang Quân Vương mỉm cười, nói:

- Đây là kế dụ địch! Hắn giả vờ sức cô thế yếu, dụ địch tới tấn công. Đế Quân, đám Thần Tộc, Ma Tộc bốn phía Trấn Thiên Quan kia vốn dĩ chính là cỏ đầu tường. Binh lính trong tay Dịch tiên sinh ít ỏi, tự nhiên sẽ dẫn phát lòng phản loạn của bọn họ, nghĩ muốn cướp lấy Trấn Thiên Quan, tranh công với chủ tử của bọn họ! Ngược lại là Dịch tiên sinh có thể chém chết mười sáu vị Tộc Hoàng cấp bậc Tạo Vật Chủ có chút ngoài dự liệu của ta. Đế Quân không cần lo lắng, thần đoán chừng, Trấn Thiên Quan này sẽ không mất, rất nhanh sẽ có thể trở lại trong tay hắn!

Tiên Thiên Đế Quân giận quá hóa cười, nói:

- Hiện tại đã mất rồi!

Tử Quang Quân Vương mỉm cười, nói:

- Lại đợi thêm mấy ngày nữa a! Ta thấy hắn đây là dự định dùng chiến nuôi chiến, xâm lược như lửa, cướp sạch những Thánh địa khác, lớn mạnh binh lực của chính mình!

o0o

Lại qua hai tháng, có Thần tướng báo lại:

- Dịch tiên sinh xua quân tấn công Phì Di Thần Tộc, bắt tù binh trăm vạn, đạp bằng Thánh địa Phì Di!

Tiên Thiên Đế Quân thất thanh nói:

- Phì Di Thần Tộc là Thần Tộc dưới trướng ta, sao lại bị hắn đạp bằng?

- Phì Di Thần Tộc nhất định là một trong mười sáu tộc phản bội kia!

Tử Quang Quân Vương nói:

- Đế Quân an tâm một chút chớ nóng!

Lại qua một đoạn thời gian, có tin tức truyền tới:

- Bẩm Đế Quân, Dịch tiên sinh đạp bằng Thánh địa của Nanh Tộc, bắt tù binh trăm vạn, toàn bộ Tạo Vật Chủ Nanh Tộc đều bị bắt!

- Bẩm Đế Quân, Dịch tiên sinh đạp bằng Thánh địa Mạnh Hòe Thần Tộc, đoạt đi Chư Thiên của Mạnh Hòe Thần Tộc!

- Bẩm Đế Quân, Dịch tiên sinh đã bình định…

Một cái lại một cái tin tức truyền về. Cứ cách mỗi hai ba tháng, lại có tin tức Chung Nhạc càn quét Thánh địa của Thần Tộc, Ma Tộc phụ cận truyền tới tay Tiên Thiên Đế Quân. Tử Quang Quân Vương cũng dần dần có chút đứng ngồi không yên, nghi hoặc nói:

- Kỳ quái! Hắn đã quét sạch mười lăm Thần Tộc, Ma Tộc dưới trướng Đế Quân. Lẽ nào tấn công Trấn Thiên Quan đều là Thần Tộc, Ma Tộc dưới trướng Đế Quân sao?

Tiên Thiên Đế Quân giận quá hóa cười:

- Không ngờ đám gia hỏa này cũng dám phản bội ta! Thật là vô pháp vô thiên!

Tử Quang Quân Vương cười lạnh, nói:

- Dịch gian đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhất định là đã vu oan những Thần Tộc, Ma Tộc này phản bội Đế Quân! Đế Quân hẳn là nên tức khắc hạ lệnh cho Dịch gian khải hoàn hồi triều, bắt lấy hắn vấn tội!

- Dịch tiên sinh suất lĩnh đại quân san bằng Trường Thừa Thần Tộc!

- Dịch tiên sinh đã bình định Bào Hào Ma Tộc!

- Dịch tiên sinh ngộ phục tại Thánh địa Cử Phụ Thần Tộc, cuối cùng chém chết Tạo Vật Chủ các tộc Cử Phụ, Man Man… bốn tòa Thánh địa địch quân thất thủ!

- …

Lại có từng cái từng cái tin tức truyền về. Tiên Thiên Đế Quân và Tử Quang Quân Vương trừng mắt cứng lưỡi, mở ra Tinh đồ nhìn lại. Chỉ thấy các tộc Trường Thừa, Cử Phụ, Bào Hào… cũng không phải thuộc phạm vi thế lực của Tiên Thiên Cung.

Chỉ qua thời gian mấy năm, tất cả các Thần Tộc, Ma Tộc lớn nhỏ phụ cận Trấn Thiên Quan đều bị càn quét một lần. Sau đó, tin tức của Mục Tô Ca truyền về:

- Phụ thần, Dịch tiên sinh quay trở lại Trấn Thiên Quan, nhất cử đánh hạ Trấn Thiên Quan, chém chết Tạo Vật Chủ của Sơn Hồn Ma Tộc! Hiện tại dưới trướng hắn đã có ba ngàn vạn Thần Ma!

Tiên Thiên Đế Quân không khỏi than thở:

- Khó trách hắn yêu cầu tướng lĩnh ở bên ngoài có thể không tuân theo quân mệnh. Nếu ta sớm một chút phái ra Thần tướng triệu hồi hắn khải hoàn hồi triều, sợ rằng cũng sẽ không thể có thành tựu như hiện tại rồi! Tử Quang, may mắn là ta không nghe theo lời nói của ngươi, bằng không hắn nhất định sẽ nổi xung thiên mắng chửi ngươi ngập đầu rồi!

Tử Quang Quân Vương cũng mỉm cười, nói:

- Nếu Dịch tiên sinh thật lòng thật dạ hiệu lực cho Đế Quân, ta tự nhiên sẽ không cản trở hắn, nhường hắn ba phần là được! Chỉ là hắn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, đã cướp sạch đám Thần Tộc không có phản loạn kia. Chuyện này quả thật có hơi quá đáng! Hơn nữa, Sơn Hồn Ma Tộc đã công chiếm Trấn Thiên Quan lâu như vậy, đại quân của Thiên Đình cũng sắp sửa chạy tới rồi. Hắn dựa vào ba ngàn vạn quân ô hợp, muốn ngăn cản tinh binh cường tướng của Thiên Đình, làm sao dễ dàng như vậy được? Cho nên, vẫn là mời Đế Quân tự thân xuất mã, đi tới Trấn Thiên Quan. Một mặt là ngăn cản đại quân của Thiên Đình, một mặt cũng phải răn dạy hắn vài câu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.