Nương Tử Bán Thân

Chương 1: Mở đầuNgạo Ưng Bảo, ở trên giang hồ không ai không biết tên tuổi, ba mươi năm trước do tiền nhiệm bảo chủ Lôi Hằng Nhạc sáng lập, dựa vào tài trí hơn người, gan dạ sáng suốt cùng thủ đoạn buôn bán của hắn, đặt nền móng vững chắc cho tài lực của Ngạo Ưng Bảo, mà bảo chủ đương nhiệm Lôi Hằng Ngạo, năng lực hơn cha, tác phong làm việc mạnh mẽ, quyết đoán, càng làm cho sản nghiệp Ngạo Ưng Bảo phất cờ khắp nơi, không nói là võ lâm nhân sĩ, ngay cả vương công quý tộc đối với hắn cũng kính sợ ba phần.

Trong Ngạo Ưng Bảo, tứ đường Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, do đích thân bảo chủ chọn lựa ra bốn vị đường chủ tới xử lý sự vụ trong ngoài. Bốn vị đường chủ này, sau khi Lôi Hằng Nhạc biến mất, cũng lần lượt thoái vị, sau do Lôi Hành Ngạo phái các đệ tử kiệt xuất bên trong bảo tiếp nhận chức trách đường chủ, bốn người này chia ra làm –

Thanh Long đường, Phó Tử Tường.

Bạch Hổ đường, Vân Khiếu Hồn.

Chu Tước đường, Đông Linh Nhi.

Huyền Vũ đường, Phong Ly Phách.

Bốn người bọn họ là cô nhi Lôi Hằng Nhạc lúc khi còn trẻ thu nhận, từ nhỏ liền cùng Lôi Hành Ngạo học tập, luyện tập võ nghệ, tình như thủ túc, do đó Lôi Hằng Nhạc yên tâm đem Ngạo Ưng Bảo giao do năm người trẻ tuổi này, hắn cùng ái thê cùng nhau đi du ngoạn, bởi vì hắn rất tin năng lực của năm người này.

Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bọn họ thực sự mang đến cho Ngạo Ưng Bảo hơi thở mới, thanh danh của bọn họ càng ngày càng vươn xa, người đời sùng bái, đây chính là thành quả cho nỗ lực của bốn người bọn họ.

Vốn là bốn người này cho là cuộc sống của họ cứ như vậy an an ổn ổn qua đi, nhưng kể từ nửa năm trước, vị đại tẩu tinh quái kia, xông vào cuộc sống của bọn họ, cuộc đời bốn người này bắt đầu nổi lên biến hóa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.