Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 65: 65. Quán Sơ – 矔疏
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-065

Quán Sơ, ngựa một sừng, là một loài thú Thụy thú chống lửa. Trên sừng của Quán Sơ có hoa văn đan chéo vào nhau, giống như áo giáp. 《Đồ Tán》 của Quách Phác ghi chép: “Loài thú ngăn ngừa hỏa hoạn, tên nó là Quán Sơ.”

Quán Sơ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Đới Sơn, có loài thú, dạng nó như con ngựa, một sừng có đan chéo, tên nó là  Quán Sơ 矔疏, có thể chống lửa.”