Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 73: 73. U Át – 幽頞
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-073

U Át là một loài quái thú có ngoại hình như con khỉ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới của nó trải đầy vằn diễm lệ, cả ngày kêu tên mình, rất hay cười, nhìn thấy con người thì thích giở trò quỷ, thường xuyên ngã trên mặt đất giả bộ ngủ. Hồ Văn Hoán sách tranh viết: “Trên núi Cổ Sơn 古山 không cỏ cây, có sông Thử Thủy 泚水, chảy về hướng tây trút vào sông Hoàng Hà. Có loài thú, vằn trên lưng hay cười, gặp người thì giả nằm, tên là U Át, tiếng nó tự kêu tên mình.”

U Át trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: “Núi Biên Xuân 边春, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà thân vằn, hay cười, gặp người thì nằm, tên là U Át 幽頞, tiếng nó tự kêu tên mình.”