Thông tin truyện

Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Nguồn:

Truyện YY

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 8.4/10 từ 19 lượt
Khắp thế giới đều là bảo rương, bảo rương, bảo rương, và bảo rương. Nhưng chỉ Chu Dương có thể nhặt. Nhặt, nhặt, nhặt,...nhặt xong liền trở nên cường đại

"Chúc mừng túc chủ mở ra phổ thông bảo rương, thu được Hán Kiếm Bát Diện."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết bảo rương, thu được +3 lực lượng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim bảo rương, thu được dị năng nước nóng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Truyền Thuyết bảo rương, thu được búa Mjolnir."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Thần Thoại bảo rương, thu được sủng vật: Deathwing."

Chu Dương: Đây quả thật là thiên đường!!!!!!

Mọi người:????

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có tương đồng, đơn thuần là trùng hợp.)

Danh sách chương

Bình luận truyện