Thông tin truyện

Thiên Vực Thương Khung

Thiên Vực Thương Khung

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 5.7/10 từ 3 lượt
Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta là quân chủ!

Vạn thủy thiên sơn, lấy ta tối cao; bát hoang lục hợp, duy ta xưng hùng!

Ta muốn vũ vân, lăng thiên hạ, đạp thiên vực, đăng thương khung! Ai có thể tranh phong?!

Chư quân có nguyện theo giúp ta, tịnh kiên lăng thiên hạ, quỳnh tiêu phong vân vũ, chinh chiến mảnh Thiên Vực Thương Khung này?

Danh sách chương

Bình luận truyện