Thông tin truyện

Thuyết Đường

Thuyết Đường

Tác giả:

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.5/10 từ 11 lượt
Truyện nhà Chu.

Khi đó nhà Chu nước mạnh, dân giàu, Bắc Tề Tây Ngụy khởi nghịch ngoài bờ cõi. Chu chủ sai đại tướng Dương Chung làm Nguyên soái con là Dương Lâm làm Tổng quân, cử sáu mươi vạn binh chinh phạt Bắc Tề, Tây Ngụy.

Dương Lâm mặt như nhồi phấn, người cao chín thước, quen dùng đôi long bổng nặng ba trăm cân, sức mạnh như sư tử....

Danh sách chương

Bình luận truyện