Thông tin truyện

Ái Khanh, Thị Tẩm!

Ái Khanh, Thị Tẩm!

Nguồn:

diemmo.wordpress.com

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 57 lượt

Nàng mặc lên quan phục, làm nhất quốc chi tương, đọ sức trên triều đình, chơi đùa là trí đấu.

Nàng đổi lại Hà y, thành nhất quốc chi hậu, dao động trong hậu cung, chơi đùa là cung đấu.

Nàng phủ thêm quân trang, làm nhất quốc mãnh tướng, thúc ngựa trên chiến trường, chơi đùa là trạm đấu.

Niên đại này, nếu như không có một chút kiên quyết cộng thêm thành thạo nghề nào, xuyên qua chơi cái gì a!

Hoàng thượng: Ái khanh, kiềm chế chút, cẩn thận trật eo, làm lỡ chuyện phòng the.

(nhất quốc chi tương: tể tướng một nước. nhất quốc chi hậu: hoàng hậu một nước)

Danh sách chương

Bình luận truyện