Thông tin truyện

Ái Khanh, Trẫm Muốn Làm Kẻ Thứ Ba

Ái Khanh, Trẫm Muốn Làm Kẻ Thứ Ba

Nguồn:

tutudao

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.1/10 từ 98 lượt
Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hài hước, thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai

Chuyển ngữ: Yingie

Văn án

Hoàng đế: “Ái khanh, trẫm muốn làm… kẻ thứ ba… bị vạn người phỉ nhổ…”

Bình luận truyện