Chân Linh Cửu Biến

Chương 1452: Chân ngôn phong bạo (tiếp)Trong tay của năm vị pháp tướng tu sĩ của Chân Linh phái hiện nay có gần hai mươi khối Khánh Âm Toái Thạch, tin tức này nếu để lộ ra sợ rằng sẽ dẫn tới sự chấn động mạnh trong đạo đàn thế giới.

Tuy nhiên trong tay có bao nhiêu khối Khánh Âm Toái Thạch cũng không trọng yếu, trọng yếu là tu sĩ có thể trấn áp thất tổ ý niệm tích chứa bên trong đá vụn, từ đó lấy được thất tổ chân ngôn trong đá vụn.

Tu luyện giới mấy vạn năm, không phải là không có tu sĩ tài trí tuyệt diêm có thể ở bên trong đạo đàn thế giới sử dụng thực lực tuyệt đối trấn áp thất tổ ý niệm trong Khánh Âm Toái Thạch, từ đó lấy được thất tổ chân ngôn trong đó.

Vậy mà giống như Lục Bình giữa sự hời hợt có thể trấn áp ý niệm như vậy, hơn nữa vô luận là một khối Khánh Âm Toái Thạch đều có thể bị hắn dễ dàng trấn áp hết ý niệm, đạt được thất tổ chân ngôn trong đó, cái này coi như không dễ dàng.

Truyền thuyết năm đó Tiểu Bạch Vũ thừa dịp thời cơ một lần Vô Tân sơn cùng Tây Hoang yêu tộc mở ra đạo đàn thế giới, lấy thân phận của một tên nhân tộc tu sĩ cứng rắn cướp vào đạo đàn thế giới. Bên trong đạo đàn thế giới liền đoạt mười hai khối Khánh Âm Toái Thạch, cũng lấy thực lực tự thân mạnh mẽ nhất cử trấn áp hết ý niệm trong bảy khối đá vụn đó. Hơn nữa cuối cùng hoàn toàn xóa sạch thủ hộ ý chí trong bốn khối đá vụn, vào lúc ấy cũng đã được đông đảo yêu tộc tu sĩ kinh vị thiện nhân, không người nào dám bên trong đạo đàn thế giới tìm phiền toái với Tiểu Bạch Vũ nữa. Hơn nữa Tiểu Bạch Vũ còn lấy thực lực bực này khuất phục không ít yêu tộc tu sĩ của Vô Tân Sơn. Khổng Tước Vương đệ Dương Thọ Xương chính là vào lúc đó kết làm chí giao cùng Tiểu Bạch Vũ.

Phải biết lúc đó Tiểu Bạch Vũ đã là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mới vừa ở Tử Dương Cung chém giết Thuần Dương Kiếm Tiên Lữ Thái Thanh, chính là thời điểm ý khí phong phát danh chấn thiên hạ, mà Lục Bình hiện nay mới là tu vi gì?

Pháp tướng trung kỳ!

Chẳng lẽ Lục Bình vào lúc pháp tướng trung kỳ tu vi đã có thể sánh vai cùng pháp tướng hậu kỳ Tiểu Bạch Vũ sao? Đây chẳng phải nói hắn lúc này thậm chí có thực lực chém chết Thuần Dương tu sĩ sao?

Lúc này Chân Linh phái bốn vị pháp tướng tu sĩ nhìn Lục Bình trấn áp thủ hộ ý niệm trong hết khối này tới khối khác, đem từng đạo một thất tổ chân ngôn trong đó đưa tới cung cấp mọi người tìm hiểu, mây người sớm đã sững sờ đến mức không còn cảm giác gì nữa.

Huống chi chít chân ngôn này mỗi một câu chỉ cần có người có thể cảm giác được, cần hai ba canh giờ hiểu được. Nếu thời gian dài, có thể tốn hao năm sáu canh giờ mới có thể hiểu sự ảo diệu trong thất tổ chân ngôn. Bọn họ cũng thực không còn kịp đi suy nghĩ thực lực chân chính của Lục Bình đến tột cùng sẽ là tình cảnh cực lớn loại nào nữa.

Lục Bình hiển nhiên biết rõ thực lực tự thân vẫn không tới mức cao không thể tưởng tượng nổi như vậy. Mặc dù hắn có thể dễ dàng trấn áp thủ hộ ý niệm bên trong đá vụn thậm chí có thể xóa sạch nó, trừ thực lực tự thân của hắn đúng là có thể sánh vai cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ra, hai điểm trọng yếu nhất chính là Long chi pháp tướng của hắn cùng với hắn mới vừa lĩnh ngộ một hạng thần thông đó là Tam Quang Thần Thủy, lấy chân nguyên linh tính tự thân ngưng tụ mà thành.

Người trước có thể dễ dàng trấn áp thủ hộ ý niệm bên trong đá vụn thuộc về bất kỳ một vị lão tổ, rồi người sau có thể hoàn toàn xóa sạch bất kỳ thủ hộ ý chí của một vị khai thiên lão tổ.

Nhưng mà sau khi Lục Bình liên tục xóa sạch ý niệm tích chứa trong ba khối Khánh Âm Toái Thạch, Thiên Thành lão tổ đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng ngăn lại Lục Bình, hỏi:

- Lục sư điệt, những thứ đá vụn này ngươi, ngươi chẳng lẽ đều có thể xóa sạch thủ hộ ý chí trong đó sao?

Lục Bình có chút không rõ, nhưng vẫn đáp:

- Phần lớn đương nhiên là vậy!

Hắn hiển nhiên sẽ không đem chuyện này nói hết, nhưng cũng đủ cho Thiên Thành lão tổ nhìn ba khối đá vụn đã bị xóa sạch thủ hộ ý chí cảm thấy hối tiếc, nói:

- Ai, đáng tiếc đáng tiếc! Đá vụn kế tiếp sư điệt người chỉ cần trấn áp hết thủ hộ ý chí trong đó, dẫn dắt ra chân ngôn là được rồi, không cần xóa sạch hết thủ hộ ý chí trong đó.

- Vì sao?

Không chờ Lục Bình hỏi thăm, Lôi lão lục một bên trước hết hỏi lên:

- Không phải là muốn đem những thứ đá vụn này mang đi ra ngoài sao, nếu không xóa sạch thủ hộ ý chí làm sao mang đi ra ngoài?

Thiên Thành lão tổ chỉ chỉ Lôi lão lục không chút khách khí đáp:

- Ngươi đần a, những thứ đá vụn này chỉ cần không xóa sạch thủ hộ ý chí, thất tổ chân ngôn bên trong liền có thể làm tiếp cất giữ. Chúng ta hoàn toàn có thể cùng những môn phái khác trao đổi Khánh Âm Toái Thạch của mỗi người đoạt được, sau đó thông qua Lục sư điệt nghe lấy chân ngôn bên trong.

Thiên Thành lão tổ cùng Lôi lão lục tính khí tương đầu, hai người biết nhau thời gian cũng không dài, nhưng giao tình cũng cực tốt, nói đùa lẫn nhau cũng không quá nhiều khách khí.

Tuy nhiên chú ý của Thiên Thành lão tổ cũng làm mọi người trước mắt sáng lên. Thất tổ chân ngôn trong Khánh Âm Toái Thạch đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều là các bằng vận khí. Đừng bảo là không có khả năng xóa sạch thủ hộ ý chí trong đó, coi như chẳng qua là đem thủ hộ ý chí trấn áp mà dẫn dắt ra nội dung của chân ngôn, những đại tu sĩ kia cũng chỉ có thể làm lúc nghe lúc không nghe, hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống còn đều là không nghe được!

Thậm chí có không ít tu sĩ sau khi lấy được một viên Khánh Âm Toái Thạch phát hiện không cách nào dẫn dắt ra thất tổ chân ngắn trong đó, vì vậy chuyền tay ném trở về. Dù sao cũng không mang ra ngoài được, giữ lại nó làm gì, nếu đặt bên trong trữ vật pháp khí nhất thời quên mất. Đạo đàn thế giới đột nhiên lần nữa mở ra cho đòi mọi người trở về, chẳng phải là đem trữ vật pháp khí cầm trong tay cũng nổ tung sao?

Đây cũng là duyên cớ tại sao tu sĩ bên trong đạo đàn thế giới sau khi lấy được Khánh Âm Toái Thạch thường thường đều đặt trong túi áo quần trên người, mà không phải trực tiếp đặt bên trong trữ vật pháp khí.

Chân Linh phải lần này bên trong đạo đàn thế giới thu hoạch gần hai mươi khối Khánh Âm Toái Thạch. Những môn phái khác giống như Thiên Huyền tông, Thiên Nguyệt tông có mối quan hệ khá tốt với Chân Linh phái, cho dù không có nhiều thu hoạch như Chân Linh phái, nhưng vẫn phải có được bảy tám khối. Chỉ cần Chân Linh phái đem đá vụn đã nghe lấy ra chân ngôn lựa ra số lượng tương đương tiến hành trao đổi cùng những người đó, các phái hiển nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này.

Nếu đều là gặp được vận khí, vậy dĩ nhiên là gặp được càng nhiều càng tốt, những môn phái khác hiển nhiên cũng không có đạo lý cự tuyệt. Vậy mà bọn họ không biết rằng, Chân Linh phải có Lục Bình quái thai này, chuyện đụng vận khí trong mắt người khác, ở Chân Linh phái liền biến thành đụng một cái một chính xác. Như thế, chẳng phải là nói năm người bọn họ có thể một mực nghe được thất tổ chân ngôn dạy bảo, còn Chân Linh phái cũng có thể có được rất nhiều nội dung của chân ngôn mà bọn họ ghi lại cùng với sự cảm ngộ của mỗi người.

Nghĩ tới đây tất cả mọi người một trận phấn chấn, chính là Lục Bình cũng hối tiếc lớn vì sao mình không làm như vậy sớm hơn một chút? Hiện nay khoảng cách đạo đàn đóng lại chỉ còn có bốn năm mươi ngày, coi như mọi người không ngủ không nghỉ, một đạo chân ngôn muốn người ta hiểu được phải mất năm ba canh giờ, vừa có thể đủ thu hoạch bao nhiêu câu chân ngôn chứ?

Huống chi trấn áp ý niệm của đá vụn đối với Lục Bình tuy nói không khó, nhưng cũng là một việc cực kỳ tiêu hao chân nguyên, thần niệm. Hơn nữa Lục Bình cuối cùng còn phải chừa lại thời gian để xóa sạch thủ hộ ý niệm của đá vụn, lấy những thứ đá vụn này có thể thuận lợi mang ra khỏi đạo đàn thế giới.

Đợi đến sau khi Lục Bình đem chân ngôn tích chứa trong gần hai mươi khối Khánh Âm Toái Thạch nhất nhất dẫn dắt đi ra đã qua mấy ngày, trừ Lục Bình có thể đem tất cả chân ngôn cảm giác bị hắn dẫn dắt ra bên ngoài, bốn người khác từ trong cảm giác được số lượng chân ngôn nhiều nhất lại là Lôi lão lục. Người này trước sau tổng cộng lấy được mười một câu chân ngôn. Ân Thiên Sở chỉ cảm giác được mười câu. Thiên Thành lão tổ lấy được tám câu. Còn Lưu Thiên Viên chỉ lấy được bảy câu.

Mặc dù như thế, đây đối với bốn người mà nói đã hoàn toàn coi là được với một trận chân ngôn phong bạo rồi!

- Sau khi mọi người hao tốn một ngày tế tế sửa sang lại sự thể ngộ lấy được từ trong đá vụn của mỗi người trải qua mấy ngày nay, liền mang mười mấy khối Khánh Âm Toái Thạch vội vã chạy trở về chỗ của Thiên Huyền tông cùng Thiên Nguyệt tông, chuẩn bị làm một cuộc trao đổi đá vụn cùng hai phái này đã thu hoạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.