Đại Đạo Độc Hành

Chương 645-1: Địch uế khứ trọc tồn chính linh! (1)Theo Biệt Ly Chân quân hạ đạt mệnh lệnh, nhất thời đệ tử Hỗn Nguyên tông năm người tụ tập cùng một chỗ, Lạc Ly tới gần Linh Ngọc Chân quân, từ Linh Ngọc Chân quân hạ đạt mệnh lệnh.

Ngoài hắn ra, Ngũ Nhân sư huynh, Thanh Đường, Nhân Hạnh, cũng đều tới gần Linh Ngọc Chân quân, đều tự vươn tay chỉ, đem ngũ pháp Hỗn Nguyên chính mình am hiểu biểu đạt đi ra.

Linh Ngọc Chân quân gật gật đầu nói: “Ta, Kim Phù Đồ; Lạc Ly, Thông Thiên Phong; Ngũ Nhân, Lưu Ly Hải; Thanh Đường, Vạn Ngục Viêm; Nhân Hạnh, Chúng Sinh Lâm!”

Mọi người cùng nhau gật đầu, nói: “Rõ ràng!”

Không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người đang tổ hợp như vậy, năm người một đội, rất nhanh chia làm hai mươi lăm tiểu đội.

“Ngô Biệt Ly, người nắm trong tay tiểu đội thứ nhất, tổ đội xong, hiệu tần nội bộ tiểu đội thứ nhất 437.78, hiệu tần nội bộ tiểu đội thứ nhất 437.78!”

“Ngô Băng Linh, người nắm trong tay tiểu đội thứ hai, tổ đội xong, hiệu tần nội bộ tiểu đội thứ hai 438.78, hiệu tần nội bộ tiểu đội thứ hai 438.78!”

...

Lúc này Linh Ngọc Chân quân nói: “Tổ hợp, bày trận!”

Thanh Đường mở miệng quát: “Ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân”.

Sau đó Lạc Ly quát: “Thiên địa vô cực thổ côn luân”.

Sau đó Linh Ngọc Chân quân quát: “Tiềm long vật dụng kim chân tinh”.

Sau đó Ngũ Nhân quát: “Hạo hãn vô ngân thủy thương hải”.

Cuối cùng Nhân Hạnh quát: “Thiên cổ du du mộc sinh lâm”.

Theo năm người thi pháp, nháy mắt, trên người năm người dâng lên năm đạo hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành câu toàn, nháy mắt năm đạo hào quang này hợp nhất, năm người biến mất không thấy, chính là biến đổi!

Ở trong này không còn có năm người Lạc Ly, mà là chỉ có một đoàn tinh quang. Sau đó tinh quang này biến đổi, hóa thành một pháp tướng uy vũ!

Pháp tướng này biến hóa. Chính là ma thần khủng bố nhất, đạt mười hai cánh tay, hoặc duỗi thân, hoặc kết ấn, hoặc nắm ma nhận, hoặc cầm ma thương, vờn quanh ngoài thân, vẻ mặt này còn là dữ tợn hung ác giận dữ, trên cái đầu thật lớn đeo độc lâu quan. Dưới kim quang lửa cháy, hiện ra ba đoàn ám ảnh.

Đó là ba con mắt, người này thần quang nội uẩn, tương đối với lửa cháy kim quang, ngược lại giống ba lỗ thủng đen. Nhưng mà đang có một loại như sóng gợn có thực từ trong đó phát tán, tràn ngập ở trong thiên địa. Đây là Ma Huyền Âm đệ tứ biến Quân Đồ Lợi Minh vương!

Trừ bỏ bọn họ, ở bốn phía bốn loại đạo tôn ma thần xuất hiện. Một đám đều hiển dị tượng, không giống nhau!

Bên trong tần đạo chủ khống kia, lập tức một đám thanh âm vang lên:

“Tiểu đội thứ nhất, Đạo Chân Dương đệ cửu biến Địa Mẫu Chân Linh Nguyên Nham đạo tôn!”

“Tiểu đội thứ hai, Ma Huyền Âm đệ tứ biến Quân Đồ Lợi Minh vương!”

“Tiểu đội thứ ba, Ma Huyền Âm đệ ngũ biến Thái Sơ Ma Yên Thiên Xà vương!”

...

Nhất thời ở đây sinh ra năm đại đạo pháp tướng tôn ma thần.

Biệt Ly Chân quân trầm tư một lát nói: “Lấy tiểu đội thứ ba làm chủ, lại tổ hợp, hoá sinh ma Huyền Âm đệ lục biến Thánh Mẫu Thiên Tôn Khổng Tước Minh vương!”

Theo hắn hạ lệnh, năm pháp tướng nhất thời bắt đầu lại một lần nữa tổ hợp, nháy mắt ở đây năm pháp tướng tiêu tán. Sinh ra một ma thần.

Ma thần này chính là pháp tướng Khổng Tước Minh vương, ở trên người nàng. Chân quang ngũ hành ngũ sắc tràn ra, giống như thải bình mở ra. Thần quang ngũ hành ngũ sắc, khả xoát vạn vật, pháp tướng này chính là mười tám Ma Huyền Âm trong mười bảy đạo Chân Dương Hỗn Nguyên tông, xếp hạng pháp tướng tốc độ năm hạng đầu, dùng để ngự không, nháy mắt vạn dặm, chính là thích hợp.

Pháp tướng Khổng Tước Minh vương vừa động, lập tức phóng lên cao, thẳng hướng thiên vũ, trong nháy mắt, đột phá đại khí cửu trùng thiên địa, vọt tới bên trong hư không thanh minh.

Lạc Ly bay lên, chỉ thấy dưới chân đại địa càng ngày càng nhỏ, giống như viên đạn, không gian chung quanh, càng ngày càng ám, cuối cùng nhảy, bay vào bên trong thanh minh, nơi này không còn một chút không khí nào, nơi nơi âm lãnh vô cùng, đây là ở ngoài cửu thiên, hư không thanh minh.

Ở dưới sự khống chế của Biệt Ly Chân quân, pháp tướng Khổng Tước Minh vương phát ra hào quang năm màu, không hướng về trong thanh minh bay đi, mà là hướng về phía đông bay đi, một lần bay này chính là ước chừng bay bốn năm canh giờ, cũng không biết bay ra bao nhiêu vạn dặm.

Rốt cuộc ở bên trong hư không kia, phía trước xuất hiện một đoàn quang minh, giống như một cái hải đăng, phát ra ngọn đèn vô tận, vì chúng tu sĩ chỉ dẫn phương hướng, đây là Lạc Ly rõ ràng vì cái gì cái này được gọi là hệ thống thiên đạo hải đăng.

Khổng Tước Minh vương pháp tướng bay về hướng hải đăng này, ước chừng bay một canh giờ, chỉ thấy một cái viên cầu kim loại thật lớn, lớn ước chừng trăm trượng, phập phềnh trong hư không, ở phía trên viên cầu kia, khắc đầy vô số phù văn, phù văn này, phát ra quang minh vô tận, cái này chính là hải đăng.

Phía dưới viên cầu kia vạn trượng, rõ ràng một đình viện phập phềnh trong hư không, lớn ước chừng mười dặm, có cửa, có nhà, có tường, có phòng!

Biệt Ly Chân quân nói: “Tàng Thần tông, đừng nhìn là bàng môn, nhưng mà hư tàng vạn vật thuật này, quả nhiên là nổi tiếng thiên hạ, có thể ở trong hư không này, xây dựng đình viện nghỉ chân, không sai, không sai!”

Đình viện này rõ ràng là bàng môn Tàng Thần tông xây dựng, Tàng Thần tông này chính là một trong tám trăm bàng môn, thi hào trong môn thiên tàng địa ẩn vô mịch xử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm! Môn này giỏi nhất về tàng độn thuật, được xưng hư tàng vạn vật.

Khổng tước Minh vương pháp tướng bay đến nơi đây, đại môn đình viện này tự động mở ra, khổng tước Minh vương pháp tướng tiến vào bên trong đình viện, nhất thời không gian biến đổi, hóa thành một chỗ tảng đá đại điện, lớn ước chừng nghìn trượng, cùng trên mặt đất không có gì khác nhau.

Ở đây đã không hề thiếu tu sĩ, đến đây tuyệt đối an toàn, nháy mắt khổng tước Minh vương pháp tướng tiêu tán, hai mươi lăm người Hỗn Nguyên tông xuất hiện.

Trong những người kia, ba người đi ra, lại đây nghênh đón Hỗn Nguyên tông, trong đó một người là một hòa thượng, hắn thân hình cao lớn, ngoài thân hoa quang, trình kim xán sắc, bảo tướng trang nghiêm.

Một người khác, chính là một người trung niên, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt trũng sâu, trong ánh mắt có một tia hắc khí chiếm cứ, trên người tản mát ra một cỗ tanh hôi nồng nặc. Còn có một lão giả, đầu đội đạo quan, mặc đạo bào bát quái, mặt như quan ngọc, mục nhược lãng tinh, dáng người cao ráo.

Biệt Ly Chân quân cùng năm Nguyên Anh Chân quân, nghênh đón, nói: “Ra mắt Thanh Nguyên thiền sư, Thực Tâm tiền bối, Trường Thanh Tử tiền bối!”

Hòa thượng này cười nói: “Không thể tưởng được là Biệt Ly lão đệ dẫn đội đến đây, tốt rồi, Hỗn Nguyên tông cũng đến đây, còn thiếu Vạn Thú Hóa Thân tông, Uế Ma tông!”

Những người bọn họ, hướng về một bên đi đến, nơi đó còn có không ít Nguyên Anh Chân quân, bọn họ đi qua nghiên cứu lần này duy hộ thiên đạo hải đăng vận chuyển như thế nào.

Lạc Ly nhìn bọn họ, nói: “Đây là những ai?”

Ngũ Nhân sư huynh nói: “Hòa thượng kia, khó lường. Chính là Thanh Nguyên Kiếm Tâm Thiện Kiếm tông, hòa thượng này kiếm pháp siêu thần. Tâm thiện khó lường, chính là Hóa Thần chân tôn. Người sắc mặt vàng như nến kia, chính là Thực Tâm chân tôn Ngũ Độc giáo, Trường Thanh Tử kia là Hóa Thần chân tôn Thái Thượng Cảm Ứng tông.

Xem ra lần này, ba người bọn họ làm chủ, Hỗn Nguyên tông chúng ta chính là đến đây đánh trợ thủ!”

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.