Đại Đạo Độc Hành

Chương 901-2: Kim Thánh Thán đại thần diệt thuật! (2)Đến tận đây Lạc Ly đem Hỗn Nguyên ngũ pháp, Thông Thiên Phong, Lưu Ly Hải, Vạn Ngục Viêm, toàn bộ chung cực đại thành, Chúng Sinh Lâm Cổ Đạo thần đi lối khác, sau Nguyên Anh, mới là bắt đầu, duy chỉ có Kim Phù Đồ bất quá đại thành, không có chung cực đại thành.

Nhưng mà việc thế gian nào có thập toàn thập mỹ, quá hoàn mỹ, cũng không phải chuyện tốt.

Lạc Ly thở ra một hơi dài, nháy mắt, bốn cây xương sườn ngực hắn bắt đầu phóng ra ngoài chân khí vô tận.

Một đoạn thời gian này, chân khí bị áp chế, toàn bộ trở về, Lạc Ly lập tức tấn thăng Kim Đan đệ cửu trọng.

Quá trình tấn thăng, vô cùng thuận lợi, một đoạn thời gian này. Lạc Ly đem toàn bộ hoàng giai huyền giai thiên địa linh vật của mình, toàn bộ dùng để bồi dưỡng bảy đại dược, ở dưới Thái Sơ số 1 nắm giữ, đem toàn bộ bảy đại dược một đoạn thời gian này gieo trồng đi ra, toàn bộ luyện hóa, rót vào trong cơ thể Lạc Ly!

Điềm Tuyết tăng lực, Bích Ngẫu thăng trí, Bạch Quất linh xảo, Kim Tảo ích huyết, Tố Liên luyện cốt, Bạch Quất khuếch thần, mỗi một loại đại dược, đều là ước chừng mấy ngàn viên, đem toàn bộ luyện hóa, mượn dùng Lạc Ly lúc này đây tấn thăng cảnh giới, đem dược lực này toàn bộ rót vào trong cơ thể, thiên đạo tự nhiên, hóa thành lực lượng chính mình!

Ba ngày sau, Lạc Ly trợn mắt, tấn thăng Kim Đan cửu trọng!

Thời khắc mấu chốt cuối cùng đến, hắn thở ra một hơi dài, trong miệng thì thầm:

“Như ba nhi quá, như thúc khả tập, tụ chi khả quan vi trần, phóng chi khả di, thông thiên triệt địa, thấu không việt giới, tinh thần vô ngân, vạn vực duy ngã, thượng hạ tả hữu, cổ kim vũ trụ, vô sở bất dung, vô sở bất thấu”.

Đây là khẩu quyết Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật, theo hắn nhắc tới, ở trong Chúng Sinh Lâm của hắn, Tiểu Bạch cũng niệm theo:

“Như ba nhi quá, như thúc khả tập...”

Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, Tiểu Hôi, Tiểu Tuyết, Tiểu Thanh, Tiểu Hoa, nhất nhất niệm theo!

“Như ba nhi quá, như thúc khả tập...”

Sau đó là Lôi thần, Trí tuệ thần, Dũng khí thần, Chỉ huy thần, Đạo tặc thần, Lang thần, Hổ thần, Thụ thần, Thảo thần, Đại lực thần, nhất nhất niệm theo!

“Như ba nhi quá, như thúc khả tập...”

Sau đó là các anh hùng, Hoa Đà, Hoàng Trung, Triệu Vân, Tư Mã Ý...”

Sau đó là vô số nhân kiệt tiên binh...”

Toàn bộ phân thân, tính luôn cả Lạc Ly, một ngàn linh một, cùng nhau niệm lên, đồng thời như thế, trên người Lạc Ly một đạo đại thần niệm, từ không hạ xuống, ở trên người mọi người xuyên qua, toàn bộ Tha hóa tự tại phân thân, theo Lạc Ly cùng nhau tu luyện pháp này, cùng Lạc Ly cùng nhau sử ra Đại thần niệm thuật này!

Ngàn người cùng sử, cái Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật này, mắt thường có thể thấy được, hóa thành một đạo bạch mang, phóng lên cao, thẳng xông cửu tiêu!

Khu động Đại thần niệm thuật này, cần nguyên khí vô tận, chợt ở trên người Lạc Ly, một đạo hỏa diễm dâng lên, chính là Sáng thế linh ngục hỏa, lấy hỏa này là nguồn, rót vào trong Đại thần niệm thuật!

Nhưng mà xa xa không đủ, lập tức từng đạo hỏa diễm dâng lên!

Thánh thế chân ngục hỏa, Diệt thế tịnh ngục chích, Thánh quang minh ngục hỏa, Ám diệt ma ngục viêm, Thiên lôi cức ngục, Thái ất thanh ngục chử, Thiên cương cửu dương, Hỏa tinh thú ngục tiếp, Nguyên hoàng thái hư đả, Bạch đế kim thành diệu, Hắc đế huyền nguyên bạo…

Từng đạo hỏa diễm rót vào trong Đại thần niệm thuật, lấy ba mươi sáu ngục là nguồn, lấy ngàn người làm niệm, đây là Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật thuộc về chính Lạc Ly!

Cái Đại thần niệm thuật này, Lạc Ly liền cảm giác được, chỉ cần mình nhẹ nhàng hơi động, là có thể đem núi cao xa xa phân giải, hơi hơi đảo qua, là có thể đem núi sông sụp đổ!

Ở trên hư không, bóng Kim Thánh, Mộc Thần chậm rãi xuất hiện, bọn họ nhìn Lạc Ly, pháp thuật này đã kinh động bọn họ!

Sau đó Lạc Ly mỉm cười, nhẹ nhàng một điểm, nháy mắt cái Thần niệm thuật này, ở phía trên Kim Đan Lạc Ly, lưu lại một ấn ký nho nhỏ, Kim Đan phá khiếu hoàn thành!

Đến tận đây Lạc Ly được chín đại thần thông!

Đệ nhất thần thông Vạn thế phù đồ Kim Thần Hi, đệ nhị thần thông Quỳnh quỳnh kiết lập, hình ảnh vi bạn, đệ tam thần thông Sùng thánh tâm quyết, đệ tứ thần thông Nhất chưởng càn khôn, đệ ngũ thần thông Tùy tâm sở dục Thần Túc Độn, đệ lục thần thông Ngũ hồ tứ hải Linh đinh dương, đệ thất thần thông Lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, đệ bát thần thông Sơn ngoại tiên sơn thiên ngoại thiên!

Đến tận đây cửu thần thần thông đại thành!

Mộc Thần chậm rãi hạ xuống, nhìn Lạc Ly nói: “Đây là pháp thuật gì?”

Lạc Ly hồi đáp: “Tổ sư, ta lấy Côn Luân bí pháp Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật làm cốt, lấy Vạn Ngục Viêm ba mươi sáu ngục làm nguồn, lấy Chúng Sinh Lâm một ngàn linh một phân thân làm niệm, dung hợp mà thành Kim Đan phá khiếu đại thần thông!”

Kim Thánh gật gật đầu nói: “Về sau ngươi không cần gọi tên là Thông thiên triệt địa thấu không việt giới đại thần niệm thuật nữa!”

Lạc Ly sửng sốt nói: “Tổ sư, vậy tên là gì?”

Kim Thánh Thán nói: “Pháp thuật này có thể nói chính là pháp thuật biến pháp dị pháp mạnh nhất của Hỗn Nguyên tông!

Luyện thành, nhất niệm pháp thuật, thần diệt thiên địa! Vậy kêu là Đại thần diệt thuật đi!”

Đại thần diệt thuật! Lạc Ly không ngừng gật đầu, tên rất hay, đáng tiếc Đại thần diệt thuật, bị trạng thái vây ôn dưỡng, cần nhất điểm thời gian, mới có thể sử dụng.

Bất quá may mắn là, cái này sẽ không giống Thông Thiên Phong cùng Lưu Ly Hải, cần mình tấn thăng Nguyên Anh mới có thể sử dụng.

Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây Kim Đan đại viên mãn, còn kém một bước, tấn thăng Nguyên Anh!

Một bước này chính là tế luyện tam luân thất mạch, thu thập thất tình lục dục, chỉ cần hoàn thành một bước này, mình chính là Nguyên Anh Chân quân.

Mục tiêu đã định, vậy hành động đi, Lạc Ly bắt đầu đi tìm Hổ Thiện Chân quân, cầu phương pháp tu luyện tam luân thất mạch!

Hổ Thiện chân quân nhìn thấy Lạc Ly đến, khẽ gật đầu, bắt đầu truyền thụ pháp này!

Tu sĩ bình thường, kết thành Nguyên Anh, chính là Kim Đan hoá sinh, tùy đan mà sinh, Nguyên Anh như thế nào, toàn dựa vào cơ duyên.

Tu luyện tam luân thất mạch pháp, tấn thăng cảnh giới Nguyên Anh, ở trong Nguyên Anh kia, sẽ so với khác Nguyên Anh bình thường nhiều hơn thiên luân kinh mạch, cùng Nguyên Anh bình thường, hai người hoàn toàn khác nhau, một bước lên trời!

Hổ Thiện chân quân năm đó, hao ngàn năm, lúc này mới tấn thăng Nguyên Anh, vì cái tam luân thất mạch này.

Lạc Ly được tam luân thất mạch, bắt đầu tu luyện, không tu luyện thì thôi, tu luyện liền phát hiện, cái tam luân thất mạch này thực cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực.

May mắn, Lạc Ly may mắn chiếm được phương pháp phụ trợ tam luân thất mạch, lấy bảy thứ linh tài, ở khi tu luyện dung nhập Kim Đan, là có thể đem thời gian một vòng nhất mạch trăm năm dưỡng thành, biến thành mười năm.

---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.