Sơn Hải Dị Thú Chí

Chương 82: 82. Lĩnh Hồ – 领胡
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

SonHaiDiThuChi-082

Lĩnh Hồlà một loài kỳ thú rất giống con trâu, đuôi nó có màu đỏ, thân trâu, trên cổ có lông chim nhổng lên cao. Tiếng kêu của Lĩnh Hồ giống như đang kêu tên mình, nghe nói ăn thịt Lĩnh Hồ có thể trị bệnh điên khùng. 《Biền Nhã》 viết: “Thú tựa như trâu mà đuôi đỏ, tên là Lĩnh Hồ.”

Lĩnh Hồ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Kinh thứ ba》: “Dương Sơn 阳山, có loài thú, dạng nó như con trâu mà đuôi đỏ, tên nó là Lĩnh Hồ 领胡, tên nó tự kêu, ăn vào khỏi điên.”