Thông tin truyện

Thẩm Ngữ

Thẩm Ngữ

Nguồn:

sưu tầm

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 6.7/10 từ 15 lượt
Tác giả: Nhạc Viên Lộ

Thể loại: Truyện Khác

Giới thiệu:

Văn án: Tác giả thanh minh: Tam quan* không bình thường! Mượn giả thiết từ thể loại xuyên nhanh và hệ thống, nhưng thực tế là xuyên chậm.
(* Tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá quan.)

Cẩu huyết không có tam quan, nữ chính câu dẫn ba của bạn học.

Diệp Lệ Thành x Thẩm Ngữ

Bình luận truyện