Thông tin truyện

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Nguồn:

Bàn Long Hội, Vip Văn Đàn

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.1/10 từ 684 lượt
Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!

Danh sách chương

Bình luận truyện